Bariery architektoniczne

Data opublikowania: 5 października 2016

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bariery architektoniczne to utrudnienia występujące w budynkach i ich najbliższej okolicy, które ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania utrudniają lub uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bariery architektoniczne to utrudnienia występujące w budynkach i ich najbliższej okolicy, które ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania utrudniają lub uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Mimo, iż obecnie świadomość dostosowania rozwiązań architektonicznych do ruchu osób niepełnosprawnych jest znacznie wyższa niż jeszcze kilka lat temu, to przeszkody takie cały czas pojawiają się na każdym kroku. Dotyczy to szczególnie budynków i osiedli kilkunastoletnich i starszych.

val lawless/bigstockphoto.com

val lawless/bigstockphoto.com

Do barier takich należą przede wszystkim progi, wzniesienia, schody, zbyt wąskie klatki schodowe i otwory drzwiowe, brak barierek ułatwiających poruszanie się, brak wind, nieodpowiednie wyposażenie łazienki (wanna zamiast prysznica), zbyt mało miejsca przy toalecie i zlewie, brak odpowiedniego dojazdu lub podjazdu.

Osoby poruszające się na wózku czy z pomocą kul nie są w stanie samodzielnie pokonać żadnego progu i schodów, a nierówności podłoża mogą się dla nich skończyć wywróceniem. Zbyt wąskie drzwi i klatki schodowe uniemożliwiają natomiast wprowadzenie wózka do mieszkania. Osoby mające problem z poruszaniem się nie mają możliwości wejścia do wanny ani skorzystania z toalety czy zlewu, przy których nie ma wystarczającej ilości miejsca. I o ile nowe inwestycje są już przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, to problem stanowią budynki powstałe jeszcze kilka lat wcześniej, w których takie rozwiązania nie były powszechne.

Wszystkie te elementy można zlikwidować lub wyeliminować już na etapie projektowania i wykańczania budynku. Największą przeszkodą w realizacji tego celu jest z reguły brak odpowiedniego kapitału. Z pomocą przychodzi Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, który udostępnia środki na likwidację barier architektonicznych. Wnioski w tym zakresie można składać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Aby jednak przystosowanie architektury mieszkaniowej i znajdującej się w otoczeniu budynków mieszkalnych odbywało się na większą skalę, warto byłoby zaangażować do pomocy organy wyższego szczebla, w szczególności w zakresie znalezienia przez nie dodatkowych źródeł finansowania takiego przedsięwzięcia.

Pomocna mogłaby się okazać również odpowiednia kampania społeczna ukazująca trudności, z którymi zmagać się muszą osoby niepełnosprawne napotykające na bariery architektoniczne. Być może empatia wobec nich spowodowałaby większą dbałość o otocznie budynków mieszkalnych, tak by np. wspólnoty mieszkaniowe własnym, niewielkim kosztem takie przeszkody likwidowały, np. usuwając krawężniki czy robiąc odpowiednie podjazdy.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *