Będą zmiany w kodeksie budowlanym?

Data opublikowania: 2 października 2013

Zmianyw kodeksie budowlanymW ramach zachęcania do inwestowania na terenie naszego kraju, Komisja Kodyfikacji Prawa Budowlanego postanowiła przygotować wstępny projekt nowelizacji kodeksu budowlanego. Według zapowiedzi, dzięki nowym zapisom, proces inwestycyjno-budowlany ma być w naszym kraju dużo mniej skomplikowany niż dotychczas. Specjaliści mają nadzieję, że prace nad zmianami zakończą się do listopada przyszłego roku. Na razie projekt zmian trafił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Po tym, jak resort zapozna się z dokumentem, zapewne trafią one do konsultacji społecznych.

Według ekspertów, jedną z ważniejszych zmian, jakie mają zostać wprowadzone do kodeksu budowlanego, jest zwiększenie roli planowania przestrzennego w polskich gminach. W samorządach terytorialnych, w których inwestuje się szczególnie dużo, uchwalanie planów miejscowych miałoby stać się obowiązkowe. Plany te dotyczyłyby terenów, które dopiero są zabudowywane, ale nie byłyby konieczne na obszarach, które są już zagospodarowane. Kolejną zmianą byłoby nałożenie na gminy obowiązku wyposażenia określonych terenów w stosowną infrastrukturę techniczną. Chodzi np. o to, żeby na obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej powstawały wodociągi i gazociągi. Stworzenie infrastruktury technicznej miałoby być obligatoryjne zawsze, gdy gmina ustali plan miejscowy pod kolejną zabudowę.

Oprócz tego, projekt zakłada, że w przypadku dużych inwestycji, postępowanie administracyjne powinno być otwarte i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Oznacza to, że miałoby ono być publikowane w internecie tak, by każdy mieszkaniec mógł mieć dostęp do informacji na jego temat. Specjaliści uważają, że dzięki temu, urzędnicy odpowiedzialni za inwestycję będą postępowali zgodnie z prawem, bardziej pilnując się i dokładniej rozważając każdą decyzję. Oprócz tego, w znowelizowanym kodeksie budowlanym miałyby znaleźć się zmiany wprowadzone do ustawy o prawie budowlanych w lipcu tego roku.

Przypomnijmy, że przed paroma miesiącami znowelizowano ustawę Prawo budowlane. Zgodnie z nowymi regułami, uproszczono formalności, jakich trzeba dopełnić w związku z projektem budowlanym. Ponadto, zniesiono obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych. Według aktualnie obowiązujących zasad, wystarczy zgłosić planowaną budowę wraz z projektem architektonicznym do urzędu administracji architektoniczno-budowlanej.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *