Będą zmiany w płaceniu niskich podatków od nieruchomości

Data opublikowania: 11 czerwca 2014

Obniżeniem kosztów administracyjnych resort finansów uzasadnia zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Mają one obowiązywać od stycznia 2015 roku. Plany resortu dotyczą podatków od nieruchomości, które nie przekraczają 100 zł rocznie, płaconych obecnie w ratach (do 15. marca, maja, września i listopada roku podatkowego dla osób fizycznych oraz do 15. każdego miesiąca dla osób prawnych). Podobny zamiar Ministerstwo Finansów ma co do podatku rolnego płaconego przez rolników od gruntów rolnych i prywatnych lasów.

W myśl zmian zarówno jeden jak i drugi podatek pobierany ma być jednorazowo. Oznacza to koniec rozbijania tego zobowiązania na raty wtedy, gdy jego kwoty nie przekroczą 100 złotych rocznie. Jeśli natomiast suma płatności nie przekracza kosztu doręczenia decyzji podatkowej pocztą (obecnie 6,10 zł), podatek nie będzie pobierany wcale. Koszty takiego doręczenia mają być ustalane na dzień 1 stycznia roku podatkowego, tak by ich ewentualne zmiany nie miały żadnego wpływu na sytuację podatkową.

bigstock-Calculator-and-pen-on-a-busine-31344422(1)Są już w Polsce miasta i gminy, które nie czekając na odgórne wytyczne, wprowadziły dla swoich mieszkańców zwolnienie z tego typu opłat, wyliczając iż doręczanie i księgowanie niskich kwot oraz egzekucja ewentualnych zaległości znacznie przewyższają wpływy do budżetu lokalnego z takich właśnie podatków. Dla mieszkańców z kolei jest to znaczne udogodnienie, pozwalające na zaoszczędzenie w skali roku kilkuset złotych.

Rzadziej taki ekstra-bonus dotyczy działających na obszarach gminnych firm. Tu zwolnienia nie są pożądane z punktu widzenia władz, gdyż podatki płacone przez firmy w znacznym stopniu stanowią główne źródło finansowania miejskich i gminnych wydatków budżetowych. Na firmy nakładane są też dużo wyższe opłaty niż na osoby fizyczne, z tego tylko względu można założyć, że nowe plany resortu finansów nie zmienią nic w obszarze działalności gospodarczej i nie przyczynią się do zmniejszenia kosztów jej prowadzenia.

W związku z tymi zmianami każdy nabywca nieruchomości po nowym roku będzie zobowiązany do sprawdzenia obowiązku podatkowego we właściwym sobie urzędzie, gdzie uzyska informację, czy musi wpłacić do końca stycznia całą należność, czy też jego nieruchomość obciążona jest kwotą wyższą od 100 zł, a wtedy przysługiwać mu będą, tak jak do tej pory 4 wpłaty ratalne.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *