Bezpieczny zakup nieruchomości – na co trzeba dziś uważać?

Data opublikowania: 9 kwietnia 2015

Zakup nieruchomości wiąże się niejednokrotnie ze znacznym wydatkiem i stresem, gdyż często jest to jedna z największych inwestycji w życiu. Dlatego też przed zakupem, należy zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości i sprawdzić niezbędne dokumenty.

Istotną i podstawową czynnością przed kupnem nieruchomości na rynku wtórnym, jak i przy nabyciu nieruchomości podczas licytacji komorniczej, jest informacja o osobach zameldowanych w nabywanym lokalu, gdyż późniejsze usunięcie niechcianego lokatora, w mocy prawa często staje się niemożliwe.

Transakcja zakupu zawsze musi być udokumentowana aktem notarialnym. Notariusz jest pomocny przy badaniu dokumentów i wpisów w księdze wieczystej, aby kupujący mógł się zapoznać z jej stanem prawnym. Bardzo ważny jest wpis własności i podstawy nabycia, który daje informację o osobie, lub osobach będących właścicielami majątku. Istotną informacją jest zadłużenie nieruchomości, czyli hipoteka – jest to forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa nieruchomości dłużnika, na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego popartego wpisem do księgi wieczystej.

Zakup nieruchomosci

fot. goa novi/bigstockphoto.com

Kupno nieruchomości na rynku wtórnym, pozwala na przeniesienie własności jedną podpisaną umową zawartą przed notariuszem. Jednak często konieczność zaciągnięcia kredytu na nabycie nieruchomości, powoduje potrzebę zawarcia dwóch umów: pierwszej – przedwstępnej, w której strony zobowiązują się do zawarcia umowy w przyszłości i drugiej – przyrzeczonej, przenoszącej własność. Korzystne dla kupującego jest zawarcie umowy przedwstępnej przed notariuszem, gdyż przy umowie przyrzeczonej, winien on sprawdzić wszystkie dokumenty i zaświadczenia sprzedającego.

Obecnie, gdy od 2012 roku weszła w życie ustawa deweloperska, której nowelizacja przewidziana jest w bieżącym roku, bezpieczniejsze stało się nabycie nieruchomości od dewelopera. Ustawa wprowadziła obowiązek prowadzenia rachunku powierniczego a osoby, które nabyły nieruchomość z tym rachunkiem, w przypadku bankructwa dewelopera w trakcie trwania budowy, mogą odzyskać część wpłaconych środków. Należy zatem sprawdzić hipotekę oraz uzyskać informację, czy deweloper jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, a ponadto, czy nie został postawiony w stan upadłości – informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Ważnym elementem w przypadku nabycia domu lub mieszkania, jest zapoznanie się z pozwoleniem na budowę i planami zagospodarowania przestrzennego, które określają przyszłościową zabudowę i wygląd terenów otaczających nieruchomość.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *