Błąd lub nieaktualny wpis w księdze wieczystej – co robić?

Data opublikowania: 25 czerwca 2018

Księga wieczysta jest dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości. Ma ona kluczowe znaczenie przy wszelkich formalnościach i procedurach związanych z własnością nieruchomości i hipotekami. Dlatego, jeśli w księdze znajdują się błędy, nawet takie, które wydają się błahe, może to okazać się problemem przy sprzedaży mieszkania czy staraniu się o kredyt hipoteczny. Należy więc jak najszybciej podjąć działania w kierunku ich poprawienia.

Jak to zrobić? Procedura zależy od rodzaju błędu. Jeden z rodzajów to zwykłe usterki, które nie powodują niezgodności ze stanem rzeczywistym. Są to np. literówki czy przestawione cyfry. Powstają one przeważnie na etapie wprowadzania danych, nawet jeśli wniosek jest wypełniony prawidłowo. Zdarza się też, że informacje w księdze wieczystej stają się nieaktualne, np. wskutek zmiany numerów działek. W tej sytuacji sąd dokonuje poprawki z urzędu i nie wymaga to opłaty sądowej. Należy wypełnić wniosek ze zgłoszeniem usterki i złożyć go w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Poprawienie takiej omyłki nie nakłada na sąd obowiązku postanowienia ani powiadomienia – dlatego dowiemy się o poprawce, gdy po prostu zajrzymy do księgi.

Phushutter/bigstockphoto.com

Inaczej wygląda sytuacja, gdy mamy do czynienia z błędami merytorycznymi, które prowadzą do niezgodności ze stanem rzeczywistym. Takie błędy to np. źle wpisane imiona i nazwiska właścicieli czy ich daty urodzenia. Aby sprostować taki błąd, należy złożyć wniosek i dołączyć dokument będący potwierdzeniem informacji, którą chcemy sprostować. W tym przypadku należy uregulować opłatę sądową.

Zdarza się też, że błędny wpis jest wynikiem błędu w dokumencie źródłowym. W takiej sytuacji należy zwrócić się do osoby, która ten dokument wystawiała. Jeśli chodzi o akt notarialny, to notariusz powinien go złożyć – z wprowadzonymi poprawkami i dołączonym wnioskiem.

Należy tu jeszcze wspomnieć o innym przypadku – wygaśnięciu hipoteki. Nie wszyscy wiedzą o tym, że jej usunięcie nie odbywa się automatycznie po spłacie zobowiązania. To do właściciela nieruchomości należy wypełnienie i złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki. Jeśli nie dopełnimy tej formalności, a będziemy chcieli sprzedać nieruchomość, taki wpis hipoteczny, nawet nieaktualny, może budzić podejrzliwość potencjalnych nabywców i zniechęcać ich już na starcie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie instytucji, na rzecz której powstała hipoteka – zwykle banku – zawierające zgodę na usunięcie hipoteki.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *