Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Data opublikowania: 31 października 2016

Według prawa spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie grupy osób. Członkowie spółdzielni nie tylko czerpią korzyści z członkostwa, ponieważ jest to bardzo ciężka praca polegająca na reprezentacji pewnej grupy ludzi, a co za tym idzie na członków spółdzielni nałożono prawnie szereg praw i obowiązków. Na czym polega ta praca? Jakie są warunki przystąpienia? W artykule znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

Kto może zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Najważniejszym warunkiem, który należy spełnić jest bycie osobą fizyczną. Prawo wyklucza wstąpienie do spółdzielni osób prawnych, ale istnieją pewne odstępstwa od tej zasady. Osoba chcąca zostać członkiem spółdzielni musi także posiadać prawo własności do lokalu. W przypadku, gdy takie prawo posiada tylko małżonek, można bez problemu starać się o członkostwo z uwagi na wspólność majątkową.

Spółdzielnia mieszkaniowa

fot. vladg/bigstockphoto.com

Jakie obowiązki ma członek spółdzielni mieszkaniowej?

Członkowie muszą płacić miesięczny czynsz i nie mogą posiadać żadnego zadłużenia. Koniecznością jest także uiszczenie opłaty wpisowej, której kwotę i termin wpłaty określa odrębny statut każdej spółdzielni. Po przyjęciu do spółdzielni mieszkaniowej musimy określić jakie udziały do niej wniesiemy. Niektóre spółdzielnie mają narzuconą z góry kwotę minimalną udziałów. Warto przemyśleć decyzję udziałów, ponieważ muszą być one zapłacone w terminie i bez żadnych opóźnień. Zaraz po tym jak zostaniemy członkiem spółdzielni zostaniemy poproszeni także o zapłacenie wkładu mieszkaniowego. Jego kwota jest także odrębnie ustalana w każdej spółdzielni.

Prawa członka spółdzielni

Członek spółdzielni ma bezwzględne prawo do uczestniczenia w każdym walnym zgromadzeniu spółdzielni. Oprócz prawa uczestnictwa w takim zgromadzeniu członek może je też powołać, jeżeli istnieją ku temu powody. Jeżeli członek widzi jakieś nieprawidłowości w działaniu zarządu, ma prawo w każdej chwili złożyć skargę do rady nadzorczej, która jak najszybciej powinna wyjaśnić zaistniałą sytuację. Prawo dotyczy także wnoszenia do sądu zażaleń z tytułu uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni.

Korzyści z członkostwa

Największą korzyścią z bycia członkiem w spółdzielni mieszkaniowej jest obniżenie czynszu za użytkowany lokal  mieszkalny. Jest to główny powód, dla którego ludzie decydują się na zostanie członkami spółdzielni. Ponadto osoby będące w spółdzielni mogą ubiegać się o remont mieszkania, w przypadku gdy zostanie coś uszkodzone nie z ich winy. Remont zostanie wykonany z pieniędzy zebranych w spółdzielni, jednak wydatki musi zaakceptować rada nadzorcza na walnym zgromadzeniu.

Jak widać, bycie członkiem spółdzielni niesie za sobą szereg zalet i korzyści, jednak nie należy zapominać o obowiązkach członka. Należy liczyć się także z tym, że spółdzielnie są wciąż szanowanymi działalnościami i każde uchybienie lub nieterminowa wpłata ustalonej kwoty mogą wiązać się z usunięciem ze wspólnoty. Przed przystąpieniem do kandydowania warto przemyśleć swoją decyzję i zastanowić się, czy posiadamy odpowiednie fundusze na zrobienie początkowych opłat.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *