Czy będzie można zalegalizować samowolę budowlaną w ogródku działkowym?

Data opublikowania: 11 lipca 2019

Planowana nowelizacja Prawa budowlanego może sprawić, że wkrótce całkowicie legalne staną się liczne samowole budowlane postawione w ogródkach działkowych. Działkowcy protestują przeciwko takiej możliwości.

Samowole będą legalne? Nowe przepisy w drodze

Już od jakiegoś czasu głośno jest o planowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmianach w prawie, które mają umożliwić legalizację budynków postawionych bez żadnych zezwoleń. Chodzi o te budynki, które powstały ponad 20 lat temu. Dotąd były z punktu widzenia prawa nielegalne, choć często nawet sami właściciele o tym nie wiedzieli. Szacuje się, że nawet na 20 proc. nieruchomości mogą być dobudowane niezgodnie z przepisami elementy (np. szopy czy składy narzędziowe). Jeśli proponowane przez ministerstwo zmiany wejdą w życie, to zostaną one zalegalizowane, pod warunkiem, że stoją od ponad 20 lat. Proponowane przepisy mają być bardzo liberalne. Organy administracji publicznej w ogóle nie będą weryfikowały zasadności legalizacji samowoli budowlanej. Ich rola ograniczy się jedynie do sprawdzenia wniosku pod względem formalnym.

zimmytws/bigstockphoto.com

Co z samowolami w ogródkach działkowych?

Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować nową sytuację na terenach ogródków działkowych. W Polsce działki są bowiem wykorzystywane jako tereny pod budowę domów. Obecnie przepisy stanowią, że legalnie w ogródkach działkowych można stawiać jedynie altany, których maksymalna powierzchnia może wynosić 35 mkw. Takie budynki nie potrzebują żadnych zezwoleń, czy zgłaszania do odpowiednich organów. Z kolei większe są w świetle prawa samowolą budowlaną, a od działkowca, który wybudował go bez zezwolenia, można egzekwować dostosowanie nieruchomości do obowiązujących przepisów lub jej rozebranie, a w przypadku braku realizacji tego obowiązku podjąć egzekucję w trybie administracyjnym np. poprzez nałożenie grzywny w celu przymuszenia czy wykonanie zastępcze.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to każdy budynek o powierzchni powyżej 35 mkw., starszy niż 20 lat, zostanie zalegalizowany, a nowe będą mogły powstawać bez żadnych przeszkód. Może to nasilić zjawisko budowy na terenach ogródków działkowych coraz bardziej okazałych domów. Nie podoba się to działkowcom, którzy nie chcą, by ogródki były traktowane jako miejsce zamieszkania. Dla nich tereny działkowe powinny służyć jedynie rekreacji i uprawie roślin. Zwłaszcza że budowanie domów nie wpływa korzystnie na stan środowiska w ogródkach działkowych.

Sposobem na zablokowanie możliwości dowolnego stawiania domów na terenach ogródków działkowych byłoby wprowadzenie w nowych przepisach zasady, że z wnioskiem o legalizację samowoli budowlanej wystąpić może jedynie właściciel nieruchomości. To wykluczyłoby możliwość robienia tego przez osoby budujące domy na działkach, ponieważ nie są one w świetle przepisów właścicielami, a jedynie osobami posiadającymi prawo do dysponowania nieruchomością. Projekt nowych przepisów jednak takiego zastrzeżenia właściwości wnioskowania o legalizację nie przewiduje.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *