Czy deweloper może narzucić zarządcę nieruchomości?

Data opublikowania: 1 lutego 2018

Zarządzanie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu określonych czynności zleconych przez właściciela nieruchomości, do których należą między innymi prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, podejmowanie działań, bieżących i długoterminowych, w celu zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością. Czynności te wykonuje zarządca nieruchomości.

W umowach zawieranych z deweloperem cały czas można spotkać zapis, że powierza on zarząd nieruchomości odpłatnie konkretnemu podmiotowi, zmuszając nabywców do wyrażenia na to zgody i wiążąc tym samym nabywców lokali umową na kilka lat. Tymczasem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zapisy takie stanowią nadmierne ingerowanie i ograniczanie prawa własności nabywców mieszkań i domów. Własność to między innymi prawo do swobody decydowania o sposobie wykonywania tego prawa. Dlatego właśnie to nabywcy lokali mają prawo zdecydować, z kim chcą się związać w zakresie zarządu nieruchomością wspólną i na ile lat.

Zapisy takie umieszczane przez deweloperów w umowach, zostały przez UOKiK uznane za niedozowane. Przykładami takich klauzul niedozwolonych są:
– strony umowy ustalają, iż w umowie ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego znajduje się zapis, że zarząd przedmiotową nieruchomością będzie sprawowany przez okres 5 lat przez Spółdzielnię lub firmę przez nią wskazaną (klauzula nr 2930),
– sprzedający zobowiązuje się odpłatnie prowadzić na koszt Kupującego zarząd i administrację przedmiotowej nieruchomości (budynku i gruntu), począwszy od dnia przekazania lokalu Kupującemu do użytkowania oraz przez okres 36 miesięcy od momentu ustanowienia odrębnej własności dla ostatniego lokalu mieszkalnego (klauzula nr 1642).

Wynika z nich, że deweloper nie może również narzuć swojego zarządu. W praktyce jednak cały czas często się to zdarza, a wtedy zarządca na żądanie wspólnoty powinien dobrowolnie ustąpić. Jeśli jednak tak się nie stanie, zawsze można go odwołać.

Wybór w tym zakresie należy wyłącznie do nabywców lokali. A ten nie zawsze może okazać się trafny. Zarządca może nie wywiązywać się ze swoich obowiązków, albo robić to nierzetelnie. Na szczęście wspólnota mieszkaniowa ma prawo do odwołania takiej osoby. Dokonuje się tego na podstawie głosowania. Każdemu członkowi wspólnoty przysługuje określona ilość głosów, która zależy od powierzchni jego lokalu. Gdy rezygnacja z usług obecnego zarządcy zostanie przegłosowana, wtedy też wspólnota powinna zorganizować spotkanie, na którym należy podjąć uchwałę w celu wybrania kolejnego podmiotu do sprawowania zarządu.

Podobne artykuły

1 komentarz

  1. jak w PRL

    w praktyce wygląda to tak że deweloper sprzedaje ZAWSZE pierwsze mieszkanie słupowi, np. członkowi zarządu dewelopera. Przy sprzedaży pierwszego mieszkania powstaje obowiązek powołania wspólnoty mieszkaniowej a zatem członek zarządu dewelopera lub inna podstawiona osoba (łatwo poznać bo to mieszkanie wraca na rynek jako pierwsze) powołuje wspólnotę mieszkaniową i wybiera zarząd. I tak administratorem nieruchomości zostaje spółka powołana przez dewelopera. kasa płynie. czy ktoś się zastanawiał dlaczego najlepsze mieszkania są już sprzedane w budynku w dniu oficjalnego otwarcia sprzedaży? dlatego.

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *