Czym jest opłata adiacencka i kogo obowiązuje?

Data opublikowania: 4 stycznia 2013

Właściciel lub użytkownik nieruchomości w momencie, kiedy dojdzie do podziału, scalenia lub wybudowania urządzeń infrastrukturalnych z pomocą funduszy państwowych (dotyczy to przede wszystkim inwestycji lokalnych), ma obowiązek uiścić określoną opłatę. Taka opłata to opłata adiacencka. Nakładana jest wówczas, gdy wartość nieruchomości wzrośnie. Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej trafia do budżetu gminy. W praktyce jednak gminy często nie decydują się na egzekwowanie opłaty adiacenckiej ze względu na kosztowny proces jej ustalania, często wyższy niż sama opłata.

Opłata adiacencka regulowana jest na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta nie jest nakłada jedynie na grunty, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będą wykorzystane do celów rolnych lub leśnych. Wysokość opłaty adiacenckiej ustala wójt, burmistrz, prezydenta miasta, a następnie rada gminy podejmuje w tej kwestii uchwałę. Jednakże stawki nie mogą przekroczyć pewnych progów. W przypadku podziału nieruchomości jest to 30 proc. od wzrostu wartości nieruchomości, a w pozostałych sytuacjach limit wynosi 50 proc.Czym jest opłata adiacencka i kto jej podlega?

Wartość nieruchomości rośnie, kiedy na jej terenie realizowane są inwestycji związane z lokalną infrastrukturą. Jako infrastrukturę techniczną rozumieć można np. remont pobliskiej drogi, wybudowanie wodociągów, zamontowanie kanalizacji, doprowadzenie kabli telekomunikacyjnych, itd. Opłata adiacencka może zostać anulowana, jeśli właściciel nieruchomości na rzecz budowy urządzeń infrastrukturalnych przekaże własne środki finansowe, które równe będą kwocie zarządzonej opłaty. Nadwyżka nie zostanie zwrócona, w momencie niedopłaty, właściciel będzie musiał uiścić brakującą kwotę.

Na decyzję w kwestii ustalenia opłaty adiacenckiej można czekać do 3 lat. O terminie i sposobie zapłaty decyduje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Następnym krokiem jest podpisanie protokołu uzgodnień, gdzie obie strony akceptują warunki. Wówczas właściciel ma 14 dni na zapłatę. Może on wnioskować o rozłożenie na raty na maksymalny okres 10 lat oraz odwoływać się do samorządowego kolegium odwoławczego, a dalej sądu w kwestii wysokości opłaty adiacenckiej.

 

Podobne artykuły

1 komentarz

  1. Maras88

    Opłata adiecencka to najgorsza rzecz jaka może się przytrafić właścicielowi nieruchomości. Sam na własnej skórze się o tym przekonałem, na szczęście sprawę oddałem profesjonalistom z adiacencka.pl , udowodnili oni że doszło do przedawnienia postępowania i nie musiałem płacić gminie ponad 20tys złotych.

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *