Czym jest umowa rezerwacyjna?

Data opublikowania: 19 września 2014

Odkąd mieszkania zaczęły tanieć, rynek nieruchomości przeżywa okres prawdziwego boomu. Dotyczy to zarówno rynku wtórnego, jak i pierwotnego, na którym to deweloperzy dyktują warunki swoim klientom. Jednym z przejawów tego dyktatu jest tzw. umowa rezerwacyjna, zawierana między deweloperem a klientem, która poprzedza umowę przedwstępną.

Kogo chroni umowa rezerwacyjna

Tego rodzaju dokument zawierany jest pomiędzy klientem dewelopera a nim samym wtedy, gdy nie można zawrzeć umowy przedwstępnej, ponieważ deweloper nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, a często nawet i warunków zabudowy.

Ta specyficzna rezerwacja polega zatem na zakupie mieszkania wirtualnego, co też najczęściej wiąże się z uiszczeniem deweloperowi opłaty rezerwacyjnej. Umowa rezerwacyjna zabezpiecza bowiem wyłącznie interesy dewelopera w ten sposób, iż dzięki rezerwacjom widzi on, jakie jest zainteresowanie jego inwestycją. Ponadto zyskuje on gwarancję sprzedaży przyszłej, często nierozpoczętej jeszcze inwestycji. Z kolei klient – przyszły nabywca lokalu – dostaje zapewnienie pierwszeństwa w zakupie określonego mieszkania po ustalonej cenie. Niestety jednak w praktyce to zapewnienie odnośnie co do ceny mieszkania stanowi najczęściej tylko iluzję.

Business contractTreść umowy rezerwacyjnej

Najczęściej rezerwacja pomiędzy klientem a deweloperem jest tylko oświadczeniem jednej strony – potencjalnego nabywcy mieszkania, który zgłasza chęć zakupu lokalu w nowej inwestycji dewelopera. Zwykle deweloper do niczego się w niej nie zobowiązuje.

Typowa umowa rezerwacyjna, którą posługują się deweloperzy, wygląda tak, jakby przyszły kupujący występował do dewelopera z propozycją podpisania w późniejszym terminie umowy przedwstępnej. Pod rezerwacją podpisuje się najczęściej przedstawiciel dewelopera, co w żaden sposób nie obliguje samego dewelopera do zawarcia w przyszłości umowy przedwstępnej czy do niewprowadzania zmian w cenie lokalu. Bez osobistego podpisu dewelopera umowę rezerwacyjną należy traktować jako przyjęcie do wiadomości zobowiązań klienta.

Ryzyko

Ryzyko zawarcia umowy rezerwacyjnej leży oczywiście po stronie klienta. W najgorszym wypadku może on nie tylko nie odzyskać opłaty rezerwacyjnej, ale również stracić szansę na zawarcie umowy z uczciwszym deweloperem. Rezerwacja podpisywana jest jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co może wiązać się z nieotrzymaniem przez dewelopera pozwolenia na budowę lub z jej opóźnieniem, co może skutkować podniesieniem ceny za mieszkanie. Tak naprawdę umowa rezerwacyjna daje klientowi tylko pierwszeństwo zawarcia w przyszłości umowy przedwstępnej z deweloperem zgodnie z warunkami narzuconymi mu przez inwestora.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że podpisanie umowy rezerwacyjnej nie daje gwarancji kupna lokalu w nowej inwestycji dewelopera i warto sobie zastrzec możliwość odstąpienia do umowy w przypadku znalezienia na rynku lepszej dla nas oferty. Dobrze jest także dowiedzieć się, czy dany inwestor jest znany w Polskim Związku Firm Deweloperskich i jaką ma renomę.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *