Darowizna mieszkania – na czym polega proces formalny?

Data opublikowania: 7 października 2010

Darowizna mieszkaniaDarowizna to nic innego jak przekazanie jakiejś rzeczy innej osobie bez oczekiwania czegoś w zamian. Darowizna mieszkania polega na przekazaniu praw posiadanych do lokalu innym osobom, jednak w tym przypadku do całego procederu miesza się jeszcze państwo i służby przez nie powołane.

Najczęściej w drodze darowizny mieszkanie przekazuje się swoim dzieciom. Aby tego dokonać trzeba się udać do notariusza. Należy mu przedłożyć dokumenty świadczące o naszych prawach do danego lokalu, czyli akt własności i wypis z księgi wieczystej, jeśli taka jest założona. Wypis kosztuje 30 złotych. Osoby przekazujące mieszkanie i osoba je przyjmująca podpisują stosowne pismo, czyli umowę darowizny. Wtedy to następuje przeniesienie prawa własności na osobę obdarowywaną. Za taką usługę notariusz liczy sobie 2% wartości rynkowej mieszkania plus określona taksa notarialna, która jest od tej sumy uzależniona.

Wniosek o nowy wpis do ksiąg wieczystych składa notariusz i przekazuje odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji. Jeśli wiemy, że notariusz tego nie zrobi, mamy na to sześć miesięcy od daty przekazania darowizny inaczej dostaniemy karę. Należy wypełnić formularz SD Z2 i złożyć go w stosownym urzędzie.

Osoby z tzw. grupy zerowej, czyli najbliższej rodziny osoby przekazującej darowiznę są zwolnione z płacenia podatku dochodowego. Do tej grupy zalicza się dzieci osób przekazujących, rodziców, współmałżonków, pasierbów, macochę, ojczyma. Dwie pozostałe grupy muszą zapłacić określone dla siebie stawki podatku dochodowego, a ich wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa lub całkowity jego brak. Tzw. grupa pierwsza płaci 3%, 5% lub 7%, kolejna 7%, 9% lub 12%, ostatnia 16% lub 20%.

Ważną rzeczą przy przekazywaniu mieszkania lub też domu w drodze darowizny jest to, czy do danej nieruchomości praw spadkowych nie ma inna osoba np. drugie dziecko. Jeśli tak, to tę kwestię trzeba także załatwić podczas podpisywania dokumentów przekazywania darowizny. Jeśli członek rodziny przy podpisywaniu umowy u notariusza nie zrzeknie się praw do tego mieszkania, wtedy może sobie rościć prawo do otrzymania od osoby obdarowanej tzw. zachowka. Zachowek właśnie jest formą zabezpieczenia członka rodziny przed pominięciem go w procesie dzielenia majątku po najbliższej rodzinie, czyli w tym wypadku po rodzicach. Jeśli nie zostało to załatwione, wtedy brat lub siostra mogą się domagać 2/3 wartości kwoty należnego im zachowku, a w dalszej kolejności o to mogą występować ich dzieci, więc lepiej te sprawy załatwić jak najszybciej.

Sporządzenie przez notariusza dokumentu zrzeczenia się zachowku kosztuje 50 złotych. Niedługo darowizny mieszkania można będzie też dokonać na wypadek śmierci właściciela, bo obecnie majątek danej osobie przekazuje się poprzez zapis w testamencie, ale nie można w nim zapisać określonej rzeczy konkretnej osobie.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *