Dom czy mieszkanie. Jak się mieszka w Europie?

Data opublikowania: 24 maja 2013

Dom czy mieszkanie. Jak się mieszka w Europie?Jak wynika z badań przeprowadzonych przez europejski urząd statystyczny Eurostat, niemal 60% rodzin żyjących na naszym kontynencie mieszka w domach jednorodzinnych. Największa grupa osób mieszkających w tego typu budynkach żyje w Wielkiej Brytanii. Odsetek takich gospodarstw domowych wynosi tam 85%. Podobnie jest w Norwegii, gdzie 81% obywateli mieszka w domach jednorodzinnych. W Belgii z takich warunków mieszkaniowych korzysta 79% mieszkańców.

Warto przy tym zauważyć, że odsetek rodzin żyjących w domach jednorodzinnych jest ściśle związany z przeciętnym statusem materialnym poszczególnych społeczeństw. Największa liczba wolno stojących budynków przeznaczonych dla jednej rodziny występuje w krajach, w których lepsza jest ogólna sytuacja materialna obywateli.

Natomiast najmniejszy odsetek rodzin zamieszkujących domy jednorodzinne występuje w krajach, w których obywatele są mniej zamożni. Według szacunków Eurostatu, są to głównie państwa leżące na wschodzie Europy, w tym kraje postkomunistyczne. Przykładami państw, w których odsetek gospodarstw domowych zajmujących domy jednorodzinne jest najmniejszy są Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja czy Czechy.

Tam, gdzie grupa osób zamieszkujących domy jednorodzinne jest najniższa w Europie, przeważają nieruchomości wielorodzinne. Są to zwykle duże, betonowe blokowiska lub kamienice. Większość z nich to budynki, które pozostały jeszcze po systemie komunistycznym.

Chociaż takie nieruchomości wciąż stanowią element krajobrazu wielu europejskich krajów, to jednak należy przyznać, że coraz rzadziej wznosi się kolejne budowle tego rodzaju. Chociaż programy takie, jak zakończona już „Rodzina na Swoim” mają zachęcać Polaków do inwestowania w nieruchomości, to jednak nawet dofinansowanie ze strony państwa nie zachęca obywateli naszego kraju do budowania własnych domów. Co prawda, w ostatnich latach przybyło nowych budynków jednorodzinnych, lecz wciąż jest ich dużo mniej niż choćby we wspomnianej wcześniej Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z wyliczeniami, w naszym kraju społeczeństwo dzieli się niemal po równo. Z danych Eurostatu wynika bowiem, że 43% rodzin żyje w dużych nieruchomościach wielorodzinnych, a 42% zamieszkuje domy jednorodzinne. Kolejnych 10% Polaków mieszka w małych budynkach wielorodzinnych, czyli w tych, w których liczba mieszkań nie przekracza 10. Natomiast 4,3% to te osoby, które żyją w domach szeregowych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *