Finansowanie nieruchomości – kredyt hipoteczny

Data opublikowania: 6 listopada 2019

Finansowania nieruchomości możemy dokonywać na różne sposoby. Osoby, które nie dysponują odpowiednią ilością gotówki często wybierają wzięcie kredytu hipotecznego jako metodę pozyskania pieniędzy na zakup mieszkania. Co powinniśmy wiedzieć o kredycie hipotecznym, co wpływa na zdolność kredytową i jakie czynniki bierze pod uwagę bank przyznając kredyt?

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy. Jest udzielany osobom fizycznym na budowę lub zakup nieruchomości. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Czas trwania takiego kredytu jest długi, wynosi nawet do kilkudziesięciu lat. Dzięki temu, nawet duża suma pieniędzy, którą pożyczamy jest rozłożona na możliwe do spłacania raty. Bank udzielając nam kredytu zabezpiecza się poprzez prawo hipoteki – powoduje ono, że nie jest on właścicielem nieruchomości, ale może ją sprzedać, jeżeli osoba, która wzięła kredyt nie będzie spłacać długu.

marchmeena/bigstockphoto.com

Jakie są kryteria, które bank bierze pod uwagę przyznając kredyt?

Nie ma jednej uniwersalnej metody oceny klientów starających się o udzielenie im kredytu. Każdy bank posiada swoje indywidualne kryteria. Co do zasady, aby osoba fizyczna dostała kredyt musi spełniać dwa podstawowe warunki – mieć wkład własny oraz zdolność kredytową.

Kredyt hipoteczny z wkładem własnym to wymóg nałożony przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) na banki i ich klientów. Wymagane wartości procentowe wkładów własnych różnią się w zależności od banku, który udziela kredytu. Z reguły jest to 20% lub 10% wartości nieruchomości. Warto pamiętać, że wkład własny nie musi być w postaci gotówki. Zamiast tego bank może uznać np. wartość działki na której powstanie dom, zakupiony materiał na budowę nieruchomości lub zaliczkę wpłaconą firmie deweloperskiej.

Drugim z kluczowych warunków, które musi spełniać potencjalny kredytobiorca jest posiadanie zdolności kredytowej. Jest to nic innego jak zdolność do spłaty długu z odsetkami w czasie określonym w umowie z bankiem.

Zdolność kredytowa

Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, a oto niektóre z nich:

  • Historia kredytowa – oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy bank dużą uwagę zwraca na historię kredytową. Jeżeli w przeszłości mieliśmy już jakieś kredyty czy pożyczki i wszystkie raty spłacaliśmy regularnie i w terminach to bank z pewnością patrzy na nas przychylniej niż gdybyśmy tej historii kredytowej nie posiadali.
  • Dochody – bank bierze pod uwagę czy kredytobiorca jest zatrudniony w oparciu o umowę o prace na czas nieokreślony, czy ma regularne dochody, a także czy są one odpowiednio wysokie.
  • Wskaźnik DTI – z ang. debt to income. Wskaźnik ten przedstawia poziom zadłużenia w stosunku do przychodu.
  • Wskaźnik DI – z ang. disposable income, czyli dochód dyspozycyjny. To wartość miesięcznego dochodu, który jest osiągany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego, po odjęciu od niego wszystkich comiesięcznych zobowiązań finansowych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *