Fundusze nieruchomości pod obstrzałem niezadowolonych klientów

Data opublikowania: 23 listopada 2015

Czy klienci w przypadku strat, lub niskiego zysku mogą liczyć na odszkodowania? Wyrok sądowy będący ewenementem w stosunku do funduszu DWS Płynna Lokata, dotyczył szkód spowodowanych jakością zarządzania funduszami firmy Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”.

Firma PERN „Przyjaźń” po sześciu latach toczących się rozpraw sądowych, odzyskała odszkodowanie wraz z odsetkami. Czasem też indywidualni klienci funduszy wygrywali sprawy, ale tylko w przypadku, gdy udało im się udowodnić wprowadzenie w błąd przez sprzedawcę.

Fundusz nieruchomości

fot. spectrumblue/bigstockphoto.com

Do sądu wybierają się również klienci funduszu Arka Nieruchomości, którzy stracili pieniądze pomimo wzrostu cen nieruchomości. Według Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK zarządzającym funduszem Arka Nieruchomości, czynnikiem decydującym o spadku wartości inwestycyjnych, była zaniżana przez rzeczoznawców wartość wyceny nieruchomości. Fundusz Arka Nieruchomości 2 uruchomiony w 2008 roku wykazuje już stratę 25-procentową. Podobnie jak Arce, nie powiodło się również funduszowi BPH Sektor Nieruchomości, który od września 2005 roku przyniósł straty w wysokości 29 procent, natomiast fundusz BPH Sektora Nieruchomości 2 wypracował 20 procent zysku w czasie siedmioletniej działalności. Dziesięcioletnią działalność ze stratą około 7 procent, kończy też fundusz Skarbiec Nieruchomości, natomiast fundusz Status Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych traci 28 procent.

Fundusze inwestycyjne w branży nieruchomości, która jest rentowna w okresie ostatniego dziesięciolecia, przynosiły przede wszystkim straty dla klientów. Czy poszkodowani mogą dochodzić swoich praw i jakie mają szanse na odszkodowanie – to pokaże czas i ewentualne wyroki sądowe. Pieniądze lokowane w funduszach inwestycyjnych obarczone są zawsze ryzykiem, natomiast zarządzający nie zawsze właściwie nimi dysponują. Ryzyko straty wiąże się też często z długoterminową inwestycją, pomimo wcześniejszego rozeznania rynku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *