Fundusze z dopłat w MdM przepadną?

Data opublikowania: 16 czerwca 2014

„Mieszkanie dla Młodych”, rządowy program wsparcia dla osób do 35. roku życia chcących nabyć swoje pierwsze lokum, rozkręca się dość wolno i z tego też powodu, najprawdopodobniej część funduszy przeznaczonych na dopłaty w roku bieżącym może przepaść.

Program MdM polega na dofinansowaniu z budżetu państwa częściowego wkładu własnego oraz spłaty części kredytu osobom, które po raz pierwszy mają stać się właścicielami lokalu mieszkalnego na terytorium Polski, o powierzchni nieprzekraczającej 75 m kw. lub domu jednorodzinnego o powierzchni nie większej niż 100 m kw. Dla osób wychowujących przynajmniej troje dzieci powierzchnie te wynoszą odpowiednio: 85 m kw. dla mieszkania i 110 m kw. w przypadku domu. Kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi 10% dla rodzin bezdzietnych i 15% dla tych, które posiadają przynajmniej jedno dziecko. Aby otrzymać takie wsparcie zaciągnięty kredyt musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości, a jego spłata trwać powinna minimum 15 lat.

A real estate agent holding keys to a new apartment in her hands

Tworząc Program „Mieszkanie dla Młodych”, rząd założył, że w pierwszych latach jego działania, kwoty które nie zostaną wykorzystane na dofinansowanie, wracają z powrotem do budżetu państwa. A opublikowane niedawno przez Bank Gospodarstwa Krajowego dane pokazują, że z końcem maja tego roku wykorzystano zaledwie 22,3 procent środków przeznaczonych na MdM. Jest to więc wyraźnym sygnałem o dużym prawdopodobieństwie wykorzystania co najwyżej połowy pieniędzy przewidzianych na program w roku 2014.

Jednym z powodów tak małego przepływu środków dla osób zainteresowanych wsparciem budżetowym w ramach MdM jest mała liczba nieruchomości spełniających kryteria programu. Developerzy po latach zapaści w branży budowlanej nie mają do zaproponowania odpowiedniej ilości lokali, poza tym sam program wciąż jest stosunkowo nowy i dopiero się rozkręca. W kolejnych latach więc może okazać się, że sytuacja diametralnie się zmieni i przy zwiększonej ilości lokali oraz większej popularyzacji programu pieniędzy może z kolei zabraknąć, co specjaliści z branży prognozują już na rok 2016.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *