Gminy walczą o dopłaty na budownictwo socjalne

Data opublikowania: 9 czerwca 2015

Bank Gospodarstwa Krajowego ma 63 mln złotych do rozdysponowania na budownictwo socjalne. Gminy złożyły wnioski o dopłaty w wysokości 65 mln złotych. To zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku. Jak z wnioskami poradzi sobie BGK?

63 miliony złotych – tyle do rozgospodarowania na budownictwo socjalne ma Bank Gospodarstwa Krajowego. Niestety, dopłaty cieszyły się w tym roku tak dużym zainteresowaniem, że złożone przez gminy wnioski opiewają na łączna kwotę ok. 65 milionów złotych. Oznacza to, że nie wszystkie samorządy otrzymają fundusze pozwalające im na budowę mieszkań socjalnych.

Budownictwo socjalne

fot. Hoenstine/bigstockphoto.com

O dofinansowania na stworzenie godnych warunków dla mieszkańców potrzebujących pomocy od władz lokalnych ubiega się 76 jednostek. Tyle wniosków wpłynęło do BGK. Kwota, na jaką opiewają, jest natomiast o przeszło 70% wyższa od ubiegłorocznej. Jesienią 2014 r. o dopłaty na budownictwo socjalne starało się 56 gmin, a suma, o jaką się ubiegały, wynosiła ogółem 37,12 miliona złotych. BGK podkreśla, że od 2011 r. nie zdarzyło się jeszcze, aby którakolwiek z jednostek składających poprawnie wypełnione wnioski nie otrzymała pomocy. W tym roku może to być jednak problematyczne, skoro wartość wniosków wyraźnie przekracza pulę przeznaczoną na te cele.

BGK ma nadzieję, że mimo rozbieżności w sumie, o jaką ubiegają się samorządy, a kwotą posiadaną przez jednostkę, uda się pomóc wszystkim gminom. Jak poinformowano, z pieniędzy, o które walczą, wybudowanych ma zostać 1119 mieszkań dla osób o niskich dochodach. Lokale te mają powstać głównie na południu kraju. Okazuje się bowiem, że większość wniosków napłynęła do BGK właśnie z tej części Polski, przy czym ok. 30% z nich pochodzi z samego woj. śląskiego. Jeśli jednak gminom nie uda się otrzymać funduszy, będą mogły zawalczyć o nie jesienią.

Przez cały wrzesień BGK będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie budownictwa socjalnego w ramach II tury dopłat. Kwota, jaką będzie miał do dyspozycji, będzie zbliżona do obecnej, ponieważ pula przeznaczona na cały ten rok miała wynosić ok. 120 milionów złotych. Od 2007 r., czyli od wystartowania programu dopłat, udało się wybudować już ponad 11 tysięcy lokali dla najuboższych obywateli. Są to głównie mieszkania socjalne, ale też lokale komunalne, mieszkania chronione, miejsca w noclegowniach i domach dla bezdomnych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *