Gminy zwolnione z podatku od własnych nieruchomości?

Data opublikowania: 13 kwietnia 2015

Postulaty Izb Obrachunkowych dotyczą propozycji, by w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, znieść obowiązek płatności podatku od nieruchomości w stosunku do gmin. Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy (Dz. U z 2014 roku poz. 849 ), większość nieruchomości należących do gmin nie podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem właścicieli prowadzących działalność gospodarczą. Gminny podatek od nieruchomości tworzy wirtualny dochód, a tym samym i wirtualny budżet, co nie jest uzasadnione, ani celowe, i dlatego też rozpoczęto prace w zakresie zmian przepisów.

Podatek od nieruchomosciPrzewodniczący senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji Michał Seweryński, przedstawił projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi przede wszystkim o wyeliminowanie pobierania podatku od samej siebie w przypadku, gdy gmina jako podmiot prawa publicznego, pobiera podatek od podmiotu cywilnoprawnego – czyli od siebie. Gmina na mocy prawa płaci podatek od własnych gruntów, budynków i budowli – potwierdzały to sądy administracyjne. Ucieczką niektórych gmin w tym zakresie, bywa uchwała rady gminy, na mocy której stosuje się zwolnienie płatności podatku od nieruchomości gminnych.

Senacki projekt przewiduje ujednolicenie przepisów i zwolnienie gmin z płacenia podatku od nieruchomości będących w posiadaniu gmin, na których nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Opodatkowane mają być natomiast spółki komunalne, oraz nieruchomości zarządzane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, a opodatkowane byłyby nadal tylko nieruchomości gminne pod zarządem samorządowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych. Zwolnienie z podatku, nie zwalnia gmin ze składania sobie deklaracji w zakresie nieruchomości zwolnionych z opodatkowania. Podatek ten ma znaczenie przy obliczaniu podstawy subwencji wyrównawczej, a tym samym może wpływać na kwotę „janosikowego” otrzymywanego przez gminę.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *