Holendrzy kupują najwięcej ziemi w Polsce

Data opublikowania: 27 kwietnia 2015

Zwiększa się co roku liczba zezwoleń dla cudzoziemców, na nabycie nieruchomości w naszym kraju. Obywatele jakich krajów kupują u nas najwięcej?

Tylko w 2013 roku, wydano 252 zezwolenia, których największa ilość dotyczyła podmiotów ukraińskich i niemieckich, natomiast powierzchniowo dominował kapitał holenderski – 161 ha, francuski – 143 ha i niemiecki – 140 ha. Łączna powierzchnia była najniższa od kilku lat i stanowiła tylko 697 ha. Ubiegły rok uwidocznił zwiększenie ilości wydanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych do 271 i dotyczył powierzchni ponad 1000 ha. Podobnie jak w 2013 roku największa ilość cudzoziemców to podmioty: ukraiński, niemiecki, holenderski i francuski. Powierzchniowo również dominował kapitał holenderski – 484 ha, francuski – 138 ha, oraz niemiecki – 78 ha. Holendrzy zakupili niemal połowę, w odniesieniu do powierzchni sprzedanych nieruchomości. Najwięcej gruntów nabyli obcokrajowcy w województwach wielkopolskim i lubuskim – prawie 360 ha i warmińsko-mazurskim – 159 ha.

Sprzedaz nieruchomosci

fot. Yastremska/bigstockphoto.com

Cudzoziemiec, chcąc kupić nieruchomość w Polsce, musi się wykazać trwałym i silnym związkiem z naszym krajem. Często jest to związek małżeński z polskim obywatelem, nasze obywatelstwo lub prowadzenie działalności gospodarczej albo rolnej na terenie Polski. Bez pozwoleń, nabycie nieruchomości dotyczy cudzoziemców, którzy zamieszkują w naszym kraju minimum 5 lat, od dnia otrzymania karty stałego pobytu.

Najwięcej zezwoleń na zakup nieruchomości gruntowych, cudzoziemcy uzyskali pod koniec lat 90-tych i tak, od roku 1990 – 2014 otrzymali 24 tysiące zezwoleń na zakup gruntów o łącznej powierzchni około 52 tys. hektarów. W tym samym czasie, sądy administracyjne rozpatrzyły 195 skarg dotyczących decyzji nabycia nieruchomości, przy ogólnej liczbie prawie 40 tysięcy. Ustawa o nabywaniu ziemi przez cudzoziemców określa termin obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych przez okres 12 lat i upływa 1 maja 2016 roku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *