Inwestujący w nieruchomości w Polsce coraz bardziej ostrożni?

Data opublikowania: 13 maja 2016

Inwestycje w nieruchomości od lat uważane są za jedne z bezpieczniejszych form lokowania kapitału. Mimo to polscy inwestorzy są coraz ostrożniejsi przy podejmowaniu decyzji o wyłożeniu na nie swoich funduszy. Co jest tego powodem?

Chociaż rynek nieruchomości jest dość łaskawy dla inwestorów, ponieważ ryzyko strat jest tu względnie niskie, to jednak w ostatnim czasie eksperci zaobserwowali zwiększoną ostrożność wśród Polaków planujących wyłożyć kapitał na dobra w tym sektorze. Takie wnioski wysnuto na podstawie wskaźnika Sentiment Index Interviews. Tworzy się go, dzięki odpowiedziom 40 przedstawicieli branży nieruchomości, w tym inwestorów, doradców i agentów nieruchomości.

Nieruchomości - inwestycja na niepewne czasy

Analitycy podkreślają, że odpowiedzi udzielone przez reprezentantów branży nieruchomości nie były pesymistyczne, ale wskazały na rosnącą ostrożność inwestorów. Z czego to wynika? Powodem jest ogólny cykl rynku nieruchomości, ale też nastroje polityczne w naszym kraju oraz sytuacja kapitału inwestycyjnego na całym kontynencie. Największe obawy inwestorów związane są z kategorią nieruchomości biurowych. Systematycznemu wzrostowi podaży nie towarzyszy odpowiedni popyt, przez co spadają ceny, a sprzedający muszą korzystać z różnych metod zachęcania potencjalnych klientów do skorzystania z ich oferty.

O średnim stopniu ryzyka inwestycyjnego mówi się także w przypadku nieruchomości handlowych. Lepiej wyglądają opinie na temat mieszkań, ponieważ tutaj ryzyko od lat uważa się za przeciętne. Należy jednak pamiętać, że także zyski z takich inwestycji uznaje się za średnie. Inaczej jest w przypadku nieruchomości logistycznych, głównie magazynów. Chociaż część ekspertów działających w branży nieruchomości uważa je za inwestycje bardzo opłacalne, to jednak z indeksu wynika, że niosą one za sobą duże ryzyko inwestycyjne przy niskich potencjalnych zyskach.

Z indeksu przygotowanego przez instytut badawczy Sentix dowiedzieliśmy się również, jaki jest zakładany poziom marży z inwestycji w lokale. W przypadku tych mieszkalnych jest to 20-25%, natomiast przewidywana marża dla nieruchomości komercyjnych waha się od 15 do 30%. Natomiast firma Deloitte zwróciła uwagę na fakt, że w Polsce brakuje prestiżowych nieruchomości, przez co niektórzy inwestorzy opuszczają polski rynek, szukając ich w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *