Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Data opublikowania: 19 maja 2010

Wynajmowanie mieszkania, zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego jest zawsze dość ryzykowne. Dlatego warto wcześniej podjąć wszelkie środki ostrożności i ustalić wszystkie szczegóły, aby później nie żałować swojej decyzji.

Pewniej z pośrednikiem

Przy podejmowaniu decyzji o wynajęciu mieszkania bez względu na to czy szukamy mieszkania na własną rękę, czy korzystamy z usług biura nieruchomości, nie bądźmy zbyt ufni i nie dajmy się nabrać, wszystko sprawdźmy osobiście. Jednakże warto pamiętać, że współpraca z profesjonalnym agentem pośredniczącym w obrocie nieruchomościami niewątpliwie zwiększa gwarancję bezpieczeństwa. Pośrednik zajmuje się sprawdzaniem nieruchomości, przygotowuje wszystkie konieczne umowy i pilnuje interesów obu stron. Agent pełni też funkcję bezstronnego świadka całej procedury wynajmu. Ponadto, dba o sprawne przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z wynajęciem lokalu.

Sprecyzujmy potencjalnego lokatora

Dla mieszkania, które chcemy wynająć powinniśmy określić grupę odbiorców. Pierwszym krokiem jest zawsze ustalenie komu chcemy je wynająć, jaka jest grupa docelowa, wtedy łatwiej nam będzie znaleźć lokatorów. Ma na to wpływ standard wyposażenia i rozkład mieszkania. Ponadto dla bezpieczeństwa powinniśmy dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnym najemcy, czy osoba taka ma stałe źródło dochodów, czy będzie w stanie opłacać regularnie czynsz oraz opłaty za media, czy posiada zwierzęta domowe, nałogi. Z kolei zainteresowani wynajmem nieruchomości szczególną uwagę powinni zwrócić na akt własności lokalu, który upoważnia do przeprowadzenia wszystkich formalności związanych z udostępnieniem nam danego lokalu.

Uwarunkowania prawne

Lokatorzy najczęściej największe obawy mają w związku z nagłym i niespodziewanym wyrzuceniem ich z mieszkania. Gdyby taka sytuacja nastąpiła, asem w rękawie najemców jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Żeby jednak uniknąć takiego scenariusza w umowie należy określić obowiązujący termin wypowiedzenia. Poza tym, jeśli wynajmujący chce wypowiedzenia umowy, musi dostarczyć je na piśmie. Właściciel w zasadzie nie może wypowiedzieć lokalu bez podania przyczyny, istnieje taka możliwość jedynie w wypadku rozbiórki budynku.

Formalne zabezpieczenia

Podstawą i zarazem najważniejszym elementem procesu wynajmowania mieszkania jest spisanie dobrej, precyzyjnej umowy, która będzie dokładnie regulowała prawa i obowiązki obu stron. Dobrze jest również zadbać o inne dokumenty. Istotne jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać datę przekazania, stan lokalu, stan liczników, informację o ilości kompletów przekazanych kluczy oraz ewentualnie pokwitowanie przyjęcia kaucji gwarancyjnej.

Prawa wynajmującego

Wynajmujący może zażądać kaucji zwrotnej, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, nie może ona jednak przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Właściciel ma także prawo do tego, aby podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia,, jednak podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy.Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *