Jak korzystać z elektronicznej księgi wieczystej?

Data opublikowania: 23 października 2017

Księga wieczysta to inaczej rejestr publiczny, dzięki któremu możemy dowiedzieć się jaki jest stan prawny nieruchomości, która jest w kręgu naszych zainteresowań. Od roku 2003 sukcesywnie wprowadzano w Polsce informatyzację ksiąg wieczystych.

Zakończenie przenoszenia wszystkich ksiąg do systemu zakończyło się w roku 2014 i obecnie dostęp do nich mamy w pełni elektroniczny. Nie trzeba iść do sądu – wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości – http://ekw.ms.gov.pl.

Jak szukać, by znaleźć?

Gdy posiadamy numer księgi wieczystej nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani – wpisujemy go w przeznaczonym do tego polu. Warto wiedzieć, że każdy z numerów składa się z czteroznakowego kodu wydziału, we właściwości którego znajdowała się księga w momencie założenia, właściwego numeru księgi oraz cyfry kontrolnej – nadanej w momencie przeniesienia do sieci publicznej. Po wpisaniu numeru klikamy na ikonę z napisem szukaj, by w ten sposób pobrać informacje dotyczące księgi.

SvetaZi/bigstockphoto.com

Co znajdziemy?

Informacje, jakie zostały ujawnione w księdze, a do których mamy obecnie dostęp, dotyczą m.in. typu księgi wieczystej, oznaczenia wydziału prowadzącego księgę, daty jej zapisania w Centralnej Bazie, daty zamknięcia księgi, choć to pole najczęściej pozostaje puste. Uzyskujemy również dostęp do danych dotyczących położenia nieruchomości i jej adresu oraz poznajemy dane jej właściciela, użytkownika wieczystego lub uprawnionego. Po przeczytaniu ogólnych informacji dotyczących księgi, możemy przejść do zapoznania się ze szczegółami wpisów w niej ujawnionych. Możemy przejrzeć aktualne treści księgi, czyli takie, które obowiązują w danej chwili – bez historii, lub możemy zobaczyć tzw. zupełne jej treści – obejmujące zarówno dane aktualne jak i te, które zostały już wykreślone.

Działy

W części Treść księgi wieczystej znajdziemy informacje dotyczące okładki – ogólne dane związane m.in. z datą założenia księgi, typem i chwilą jej zapisania.

W dziale I – O znajdziemy informacje związane z oznaczeniem nieruchomości – położenie budynku i/lub lokalu oraz obszar nieruchomości, czyli dane geodezyjne oraz adresowe.

Dział I – Sp to część, w której odnotowuje się, jakie prawa przysługują właścicielom lub wieczystym użytkownikom nieruchomości. Jeśli staniemy się jej właścicielami, będą nam przysługiwały te same prawa, o których obecnie czytamy.

W dziale II wpisuje się, kto jest właścicielem nieruchomości, a jeśli właścicieli jest więcej, odnotowuje się wielkości ich udziałów we własności.

Przeglądając dział III dowiemy się wszystkiego o prawach, roszczeniach i ograniczeniach. Wpisuje się tam wszelkie informacje, których zabrakło w poprzednich działach. Przede wszystkim są to jednak tak istotne dane, jak istniejące obciążenia nieruchomości. To z tego działu dowiemy się, czy okoliczni mieszkańcy będą mieli prawo przechodzić przez naszą działkę zgodnie z zasadą służebności. To również tutaj widnieją dane o ewentualnej egzekucji komorniczej nieruchomości, a jeśli w budynku znajdują się wyodrębnione, czyli osobne lokale, podaje się również, w jaki sposób będzie miało miejsce zarządzanie częściami wspólnymi, kto jest zarządcą i kto może korzystać z miejsc parkingowych lub wspólnego tarasu czy ogrodu.

W dziale IV wpisywane są wiadomości dotyczące hipotek obciążających daną nieruchomość wynikających na przykład z kredytu. Jeśli bierzemy kredyt na zakup nieruchomości, to właśnie w tym dziale pojawią się informacje dotyczące tego faktu. To część, której wpisy powinniśmy przejrzeć obowiązkowo przed kupnem nieruchomości lub działki.

Jak uzyskać prawomocny dokument bez wychodzenia z domu?

Pamiętajmy, że w elektronicznych księgach wieczystych wpisy obowiązujące, czyli aktualne prezentowane są na białym tle, natomiast te, które nie są aktualne – na tle w kolorze szarym. Co niezwykle istotne, nie zapłacimy za samo przeglądanie księgi wieczystej w sieci. Opłata obowiązuje dopiero przy wydaniu odpisu zwykłego lub zupełnego. Podobnie zapłacimy za wyciąg z księgi. Wszystkie opłaty zrealizować możemy za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Jeśli wydrukujemy to, co aktualnie widzimy na ekranie monitora, nie zapominajmy, że dokument uzyskany w ten sposób nie będzie posiadał odpowiedniej mocy prawnej. Dopiero dokument opłacony i pobrany do wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości posiada unikalny identyfikator i tę samą moc, co wydany przez sąd, pomimo braku pieczęci oraz podpisu urzędnika. Istotnym jest, by wydrukować go w formie oryginalnej i niezmienionej.

 

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *