Jak sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku?

Data opublikowania: 14 października 2016

Otrzymanie w spadku mieszkanie, oprócz korzyści wynikających z pozyskania nieruchomości, niesie ze sobą również zobowiązania podatkowe i inne komplikacje. Jak sprzedać lokal, który dostaliśmy w spadku – o tym poniżej.

Spadek podlega podatkowi od spadków lub darowizn. Jeśli jednak trafi on w ręce najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, czyli dzieci i wnuków, wstępnych, czyli rodziców i dziadków, pasierbów rodzeństwa, a także ojczyma i macochy), to po spełnieniu kilku warunków będzie on zwolniony z tego podatku. W takim przypadku należy zgłosić fakt otrzymania darowizny w terminie 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się przejęcia masy spadkowej. Podstawą prawną jest tu zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, zawarte w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Flynt/bigstockphoto.com

Flynt/bigstockphoto.com

Aby sprzedać otrzymane mieszkanie bez opodatkowania podatkiem dochodowym, należy dokonać transakcji po pięciu latach od końca roku, w którym nastąpiło nabycie odziedziczonego lokalu. Przy czym należy pamiętać, że wyznaczony pięcioletni termin liczy się od śmierci spadkodawcy. Nie jest zatem istotne, w którym dniu, miesiącu i roku dana nieruchomość została faktycznie przejęta przez spadkobiercę.

Jeśli spadkobierca zdecyduje się zbyć odziedziczone mieszkanie przed upływem tych 5 lat od roku kalendarzowego, w którym dokonał jego nabycia, to będzie on musiał uregulować podatek od sprzedaży. Wyjątkiem od tego jest przeznaczenie sumy ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania na pokrycie tzw. wydatku na cele mieszkaniowe. Tego rodzaju ulga mieszkaniowa uwarunkowana jest tym, iż pozyskane ze zbycia środki spadkobierca przeznacza ponownie na własne cele mieszkaniowe. Otrzymane w ten sposób środki pieniężne spadkobierca zobowiązany jest wydać w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym to dokonano sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Wydatkiem na cele mieszkaniowe nazywane jest m.in.:

  • nabycie mieszkania, jego części bądź udziału
  • nabycie lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną własność
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do danego lokalu mieszkalnego bądź udziału w takim prawie
  • budowa, nadbudowa, rozbudowa, przebudowa lub remont własnego lokalu mieszkalnego
  • spłata kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego jeszcze przed dniem sprzedaży odziedziczonej nieruchomości)

Powyższe zasady dotyczące zwolnień podatkowych od sprzedaży także i tych odziedziczonych nieruchomości obowiązują również w sytuacji, kiedy spadkobierca chce realizować nowy cel mieszkaniowy już poza granicami Polski (tzn. w krajach Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii).

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *