Jak wykupić mieszkanie komunalne?

Data opublikowania: 26 września 2016

Własne mieszkanie jest bardzo wartościowym, ale często niełatwo osiągalnym dobrem. W jaki sposób wejść w posiadanie własnego M w przypadku mieszkania komunalnego? Jeśli jesteśmy jego długoletnimi najemcami lub spadkobiercami, to możemy je wykupić (nawet z dużą bonifikatą). Co należy zrobić?

Aby móc się ubiegać o wykup mieszkania komunalnego, trzeba bezwzględnie spełnić dwa warunki:

  • nabywca musi być najemcą lokalu lub jego spadkobiercą;
  • lokal nie może mieć żadnych zaległości czynszowych.

Mieszkanie komunalne (kwaterunkowe) to lokal, który jest przyznawany przez gminę osobom o niskich dochodach. Regulowane jest to przez m.in. art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. Chcąc wykupić takie mieszkanie, należy najpierw sprawdzić, czy jego sprzedaż jest w ogóle możliwa. Gmina sama ogłasza taką możliwość bądź może się zgodzić na wniosek najemcy lub najemców. Warunkiem koniecznym jest dobry stan techniczny budynku. Sprzedaż danego lokalu może być ułatwiona, jeśli w danym budynku już wcześniej sprzedano jakieś mieszkania. Lokal nie może być sprzedany, jeśli nie uregulowano spraw prawnych, istnieją wokół niego jakieś spory lub jego stan techniczny jest zły. Możliwość wykupu z bonifikatą przysługuje po 5 latach najmu.

Handing Over House Or Car Keys After Signing Of Contract

W przypadku, gdy gmina zdecyduje się na sprzedaż danego lokalu najemcy lub jego spadkobiercom, decyzja zostania przekazana na piśmie. Należy wówczas przedstawić odpowiednie dokumenty, a są to:

  • umowa najmu;
  • decyzja o przydziale lokalu;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • zaświadczenie o zameldowaniu;
  • akt zgonu/małżeństwa/ postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku wystąpienia spadkobierców najemcy.

Po dopełnieniu formalności następuje rozpoznanie terenowo-prawne, a potem wyceny lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej dokona rzeczoznawca, który ustali jego rynkową wartość. Od jej wartości przysługuje zniżka sięgająca nawet kilkudziesięciu procent, czyli możliwy jest jego zakup nawet za 10-20% ich rzeczywistej wartości. Wysokość bonifikaty jest różna w poszczególnych częściach kraju, a jej wartość ustalana jest przez samą gminę. Ostatnim etapem wykupienia mieszkania jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Sam proces wykupu może potrwać około pół roku.

Należy pamiętać, że jeśli w ten sposób nabędziemy mieszkanie, nie można go potem sprzedać przez pierwsze pięć lat od wejścia w jego posiadanie, gmina może bowiem zażądać zwrotu bonifikaty. Nie można również w żaden sposób wymusić na gminie jego sprzedaży, a sam lokal nie może stać na gruncie, który do niej należy. Możemy jednak zyskać mieszkanie za tylko część jego realnej wartości rynkowej.

Mieszkanie komunalne można również wylicytować, jeśli gmina wystawi je na sprzedaż. Można wtedy uzyskać atrakcyjną cenę, ale należy się liczyć z tym, że mieszkanie można obejrzeć na 2 tygodnie przed licytacją, a obecni lokatorzy mogą to utrudnić. Sama transakcja może się odbywać pod presją czasu i konkurencji. Należy również zadbać o swoją płynność finansową, bo pieniądze trzeba wpłacić po wygranej licytacji, w przeciwnym razie przepada nam wadium.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *