Jak zdobyć licencję pośrednika?

Data opublikowania: 31 maja 2010

Każdy pośrednik nierucholicencja pośrednika nieruchomościmości musi posiadać odpowiednią licencję. Certyfikat wystawia Ministerstwo Infrastruktury. Fachowiec po zdobyciu uprawnień trafia do udostępnianego na stronie ministerstwa wykazu licencjonowanych pośredników (centralny rejestr państwowy).

Wymogi stawiane kandydatowi na pośrednika określa ustawa o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z nią ubiegający się o licencję musi:

 • być niekarany,
 • mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
 • posiadać wykształcenie wyższe (wystarczy licencjackie),
 • mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jeśli kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami spełnia już powyższe wymogi, jest zobowiązany do odbycia praktyk. Listę pośredników, u których mógłby terminować, uzyska w organizacji zawodowej pośredników (Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości).

W trakcie trwania minimalnie dwustugodzinnej i półrocznej praktyki terminujący uczy się wykonywać czynności pośrednika nieruchomości. Swoje doświadczenia dokumentuje w odpowiednim dzienniku. Powinien wziąć udział w wszystkich czynnościach związanych z wykonywaniem pracy pośrednika, w tym:

 • kupno i sprzedaż praw do nieruchomości,
 • sporządzanie szczegółowych opisów transakcji,
 • przygotowanie umowy pośrednictwa,
 • opis i wycena nieruchomości,
 • praca z klientem, w tym przygotowanie i przeprowadzanie prezentacji nieruchomości.

Po zakończeniu praktyk kandydat występuje do Ministerstwa Infrastruktury o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. W tym celu dostarcza wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności prawnej,
 • odpisy dyplomów,
 • zaświadczenie z uczelni o wypełnieniu wymogu ustalonego minimum programowego (Minister Infrastruktury określa minimum programowe jakie muszą obejmować takie studia),
 • dziennik praktyk,
 • dwa zdjęcia,
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie (400 zł).

W jednoetapowym postępowaniu zespół kwalifikacyjny orzeka o spełnieniu przez ubiegającego się podstawowych wymagań. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, kandydat zostaje wpisany do centralnego rejestru i otrzymuje licencję pośrednika nieruchomości.

Podobne artykuły

1 komentarz

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *