Jak zmieniają się warunki mieszkaniowe Polaków

Data opublikowania: 9 listopada 2015

Zasoby mieszkaniowe w Polsce wzrosły o 130,1 tysiąca mieszkań w porównaniu z 2013 rokiem i na koniec grudnia 2014 roku wynosiły 14 milionów mieszkań zamieszkałych i niezamieszkałych. A jak przedstawia się ten rynek bardziej szczegółowo?

Średnia wielkość mieszkania to 73,4 metrów kwadratowych i była większa o 0,3 metra kwadratowego niż w 2013 roku. Zróżnicowania w powierzchni mieszkań zależą od ich umiejscowienia i tak: w miastach średni metraż wynosił 64,2 metra kwadratowego, natomiast na wsi 92,3 metra kwadratowego. Największe mieszkania, bo o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych, zlokalizowane były w województwach opolskim, wielkopolskim i podkarpackim, natomiast najmniejsze do 70 metrów kwadratowych w łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Warunki mieszkanioweZwiększyła się też liczba izb w mieszkaniach, która w miastach wynosiła 3,57 izb, a na wsi 4,32 izby przypadających na jeden lokal. Wzrosła o 0,4 metra kwadratowego powierzchnia użytkowa na 1 osobę w porównaniu z 2013 rokiem i dla miasta wynosiła 26,1 metra kwadratowego, dla wsi – 27,6 metra kwadratowego. Gęstość zaludnienia to 0,77 osoby na jedną izbę na wsi i 0,69 osoby w mieście.

Polepszenie warunków lokalowych i wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje higieniczno-sanitarne zauważyć można było zarówno w miastach, jak i na wsiach. W miastach ustępy były w 97,1% mieszkań, łazienki w 95,4%, natomiast wiejskie mieszkania były wyposażone w 85,9% w ustępy, a łazienki występowały w 82,2% mieszkań. Zwiększyła się również liczba mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie, wzrost wyniósł 1,4% na wsiach i 1,1% w miastach, jednak najwięcej mieszkań wiejskich podłączono do instalacji gazowej.

Zasoby mieszkaniowe miejskie stanowiły 67% ogólnej puli mieszkań, a w największych pięciu aglomeracjach mieszkało prawie 19% ludności miejskiej naszego kraju. Inwestycje, remonty i adaptacje budynków mieszkalnych i niemieszkalnych pozwoliły na wzrost liczby mieszkań w 2014 roku, których najwięcej przybyło w województwie mazowieckim, natomiast najmniej w śląskim, łódzkim i opolskim.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *