Jakie mogą być konsekwencje likwidacji otwartych rachunków powierniczych?

Data opublikowania: 23 lipca 2018

Na rynku pierwotnym budownictwa mieszkaniowego toczy się batalia o otwarty rachunek powierniczy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioskujący o ustalenie w przepisach prawa zamknięcia możliwości korzystania z otwartych rachunków powierniczych, spiera się z przedstawicielami Polskiego Związku Firm Deweloperskich, których ta zmiana mogłaby bezpośrednio dotknąć.

Jakie zmiany pójdą za zamknięciem otwartych rachunków powierniczych?

W sytuacji, gdy firma deweloperska nie dysponuje środkami w całości lub części na inwestycję, której realizacja powinna już ruszyć, do tej pory mogła posiłkować się zaliczkami od inwestorów, czyli przyszłych nabywców lokali mieszkalnych. W ten sposób inwestycje mieszkaniowe funkcjonowały w powiązaniu z wpłatami, jakie w transzach wpłacali klienci na konto dewelopera. Po otrzymaniu wpłat można było rozpocząć kolejny etap budowy.

Rekomendacja S

fot. Adam88x/bigstockphoto.com

Według opinii UOKiK stosowanie lokacji kapitału w formie otwartego rachunku powierniczego, bez dodatkowych zabezpieczeń, jest zbyt ryzykowną formą zakupu nieruchomości. Klienci firm deweloperskich, poprzez zawarte umowy o zakup mieszkań z obiecanymi terminami realizacji, gotowi są wpłacić pieniądze w transzach wierząc, że nie zostaną oszukani. W przypadku niewypłacalności firmy deweloperskiej lub upadku takiego przedsiębiorstwa, klienci, korzystający z otwartych rachunków powierniczych, według zasad których wpłaty dokonywane są w transzach, na kolejnym etapie procesów budowy stracą wszystko. Inaczej sytuacja prezentuje się wobec zamkniętych rachunków powierniczych, według których wpłata za nieruchomość następuje w całości, po zakończeniu budowy przez firmę deweloperską, często podczas finalizacji przeniesienia własności u notariusza. Inwestor wpłacający ma wtedy pewność, że mieszkanie jest jego własnością, że rzeczywiście powstało.

Osoby prywatne dokonujące zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym będą musiały korzystać z komercyjnych ofert instytucji bankowych, które w największej części będą pomagały finansować zakup nieruchomości z kredytów finansowych. W ciągu ostatnich lat, kiedy pojawił się projekt zmian w ustawie deweloperskiej, niektóre banki nie dostosowały odpowiednio zabezpieczeń stanowiących ochronę kupującego w sytuacji upadłości lub niewypłacalności dewelopera. Kredyty hipoteczne są kosztowne, obywatele stracą więc na zmianach.

Zmiany dla deweloperów

Małe firmy deweloperskie, które mogą pozwolić sobie na nowe inwestycje tylko w sytuacji, gdy otrzymają zaliczki od nabywców finansujące etap realizacji budynku, mogą zostać wyparte z rynku. Deweloperzy, którzy funkcjonowali z pomocą otwartych rachunków powierniczych, będą się starali o kredyt bankowy na realizację całości inwestycji. Koszty, jakie poniosą firmy deweloperskie w związku z planowanymi zmianami, zakładają znaczne straty wśród dużych firm deweloperskich oraz ryzyko upadłości firm mniejszych. Polityka, która miała prowadzić do rozwoju przedsiębiorczości i zapewnienia stabilizacji przedsiębiorcom zmierza w odwrotnym kierunku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *