Jakie wymogi musi spełniać domek letniskowy?

Data opublikowania: 2 lipca 2018

Budowa domków letniskowych wymaga znacznie mniej formalności niż budowa zwykłego domu, to nie oznacza to, że w tej kwestii istnieje swoboda budowlana. Jakie wymogi należy spełnić, aby postawić domek letniskowy?

Zgodnie z przepisami prawnymi domek letniskowy to nieruchomość, która nie jest zamieszkiwana na stałe, lecz okazjonalnie, sezonowo. Jest to więc przeciwieństwo domu całorocznego. Precyzyjnej definicji należy szukać w art. 29 punkt 2a Ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z którym są to „wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku”. Od 2015 r. domki letniskowe nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak budynek taki powinien spełniać inne warunki, a konkretnie:

  • musi być obiektem parterowym (jednokondygnacyjnym), wolnostojącym,
  • jego maksymalna powierzchnia może wynosić 35 mkw.,
  • na powierzchni działki 500 mkw. można postawić tylko jeden taki domek.

ppaa/bigstockphoto.com

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku kondygnacja jest to „pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta pomiędzy podłogą na gruncie lub na stropie, a górną powierzchnią podłogi (bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu) znajdującego się nad tą częścią budynku”. Domek taki nie może więc mieć poddasza użytkowego, ponieważ takowe uważane jest za oddzielną kondygnację. Jeśli jednak zależy nam na dodatkowej powierzchni, a nie chcemy zmienić definicji domku letniskowego, możemy dobudować do niego poddasze nieużytkowe, czyli takie, które będzie niższe od metrażu użytkowego, czyli od 2,2m.

Przed rozpoczęciem budowy należy ten zamiar zgłosić w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Dokonuje się tego na specjalnym formularzu, na którym wskazuje się termin rozpoczęcia prac, ich zakres oraz dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do działki, na której domek ma powstać. Czasami konieczne będzie również załączenie szkicu, nie chodzi tu o profesjonalny projekt budowlany, ale zarys tego, co chcemy zbudować. Umożliwia to np. sprawdzenie, czy ściany domku będą się znajdowały w odpowiedniej odległości od granicy działki – ściany z oknami co najmniej 4 metry, ściany bez okien co najmniej 3 metry od granicy działki.

Roboty trzeba zgłosić najpóźniej 30 dni przed ich rozpoczęciem, ponieważ urząd ma taki właśnie termin na zakwestionowanie zgłoszenia, ewentualnie na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli w tym czasie nie zgłosi on żadnych uwag, uznaje się to za milczącą zgodę na rozpoczęcie budowy.

Należy jednak pamiętać, że możliwość zbudowania domku letniskowego na danej działce zależy również od tego, co w tym miejscu przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – warunki zabudowy.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *