Konsultacje społeczne: nowy Kodeks budowlany

Data opublikowania: 1 czerwca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt Kodeksu budowlanego. Będzie się on składał z dwóch ksiąg, a obecnie rozpoczęły się konsultacje nad pierwszą budowlaną księgą, które potrwają miesiąc oraz nad drugą urbanistyczną księgą aż do 2016 roku.

Obowiązujące dotychczas w budownictwie przepisy prawne  zawarte są w różnych ustawach, natomiast w Kodeksie zostaną zebrane i uporządkowane. Kodeks budowlany winien wejść w życie w styczniu 2017 roku. Projekt Kodeksu zawiera wszystkie przepisy poprzez proces budowlany, organy administracyjne i nadzór budowlany, samodzielne funkcje w budownictwie, aż po przepisy karne.

Kodeks budowlany

fot. vladg/bigstockphoto.com

Nowe rozwiązania prawne zaproponowała Komisja Kodyfikacyjna. Najważniejsze z nich to zwiększenie liczby i rodzaju obiektów budowlanych przyjmowanych do realizacji na zgłoszenie, trwałość decyzji pozwolenia na budowę oraz wprowadzenie „zgody budowlanej”. Projekt przewiduje, że nie będzie odstępstw od zasad sytuowania obiektów budowlanych od granic działki, za wyjątkiem zgody sąsiada popartej aktem notarialnym. Kodeks zmienia elementy projektu budowlanego, a zatem do pozwolenia na budowę wymagany będzie tylko projekt urbanistyczno-architektoniczny, a o wydanie zgody budowlanej inwestor wystąpi tylko w przypadku budowy obiektu budowlanego.

W projekcie Kodeksu jest również zgoda na użytkowanie, która obejmuje pozwolenie na użytkowanie i „milczącą zgodę” nadzoru budowlanego. Zgoda na użytkowanie wydawana ma być w przypadku obiektów, których budowy w całości nie zakończono, albo były przedmiotem postępowań legalizacyjnych oraz wolnostojących masztów i kominów, jak również obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w ilości większej niż 50 osób. Projekt przewiduje legalizację samowoli budowlanych, przy opłacie legalizacyjnej uzależnionej od wartości rynkowej obiektu.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *