Kredyt hipoteczny – dokumenty

Data opublikowania: 18 marca 2019

Uzyskanie kredytu hipotecznego wymaga dopełnienia wielu formalności, w tym zebrania wszystkich wymaganych dokumentów. Przedstawienie ich wyczerpującej i uniwersalnej listy dla każdego indywidualnego przypadku nie jest możliwe.

Występują tu bowiem różnice, które zależą od wymagań poszczególnych banków, od formy uzyskiwania dochodu, a także od rodzaju nieruchomości i jej stanu prawnego. Wymagania mogą też zmieniać się z czasem, w zależności od zmian przepisów. Jednak dokumenty, które zwykle muszą być dostarczone przez wnioskodawców, można podzielić na trzy grupy: osobowe, potwierdzające dochody oraz dotyczące nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu.

giggsy25/bigstockphoto.com

Do stałych elementów wymaganej dokumentacji należą dokumenty osobowe. Zawsze niezbędny jest dowód osobisty, a czasem także drugi dokument ze zdjęciem jako dodatkowa forma potwierdzenia tożsamości (zwykle honoruje się paszport lub prawo jazdy). Wiele też zależy od indywidualnej sytuacji życiowej, a nawet stanu cywilnego osoby ubiegającej się o kredyt. Jeśli na przykład występuje rozdzielność majątkowa, należy ją potwierdzić aktem notarialnym.

Na pewno będą potrzebne dokumenty potwierdzające dochód. Są one potrzebne do zweryfikowania zdolności kredytowej – innymi słowy, określenia prawdopodobieństwa, że wnioskodawca będzie w stanie spłacać kredyt. Ich liczba i rodzaj będą się różniły w zależności od formy uzyskiwania dochodu. Na przykład od osób zatrudnionych na umowę o pracę wymaga się zwykle zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, PIT-37 za poprzedni rok (w niektórych bankach dwa lata), czasami także wyciągu z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, a także świadectw pracy, jeśli trzeba potwierdzić ciągłość zatrudnienia. Natomiast od osoby zarabiającej w oparciu o umowę cywilnoprawną wymaga się, oprócz PIT-37 i wyciągu z rachunku bankowego, wszystkich umów potwierdzających wykonanie dzieła z określonego przedziału czasu (w zależności od banku może to być 6 lub 12 ostatnich miesięcy) wraz z rachunkami do nich (dlatego warto je zbierać, czego wiele osób nie robi).

Trzecią grupą dokumentów są te dotyczące nieruchomości. Ważne jest tutaj potwierdzenie jej wartości i stanu prawnego. Przykładowo, w przypadku zakupu mieszkania lub domu na rynku wtórnym będziemy potrzebować umowy przedwstępnej ze zbywcą, odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, dokumentów potwierdzających prawo zbywcy do nieruchomości, w przypadku domu – wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, w przypadku mieszkania – zaświadczenia ze spółdzielni bądź wspólnoty o niezaleganiu z opłatami, a także wyceny nieruchomości (jeśli bank nie przeprowadza jej samodzielnie).

Powyższe zestawienia dokumentów są jedynie przykładowe. Dlatego należy zwrócić uwagę na szczegółową listę dokumentów wymaganych przez konkretną instytucję finansową, w której ubiegamy się o kredyt. Kolejną istotną kwestią jest czas ważności dokumentów – w niektórych przypadkach dość krótki. Na przykład wypis i wyrys z ewidencji gruntów ma ważność 3 do 6 miesięcy, a zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami – zaledwie 30 dni. Jeśli w tym czasie nie uda nam się zebrać reszty dokumentów, będziemy musieli ponownie wnioskować o wydanie tych, które straciły ważność, co przedłuża czas dopełnienia formalności. Dlatego warto wziąć to pod uwagę i wcześniej zaplanować kolejność kompletowania dokumentacji.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *