Kto skorzysta na uwolnieniu sprzedaży mieszkań TBS?

Data opublikowania: 23 marca 2015

Od czterech lat Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą sprzedawać wybudowane przez siebie mieszkania. Jednak nieprecyzyjność ustawy powoduje zastój w sprzedaży, a właściwie zupełny bezruch, gdyż nie sprzedano żadnego lokalu. W ubiegłym roku Senat zaproponował ujednolicenie zasad i doprecyzowanie przepisów w przekształcaniu ich na własność.

W ostatnim dwudziestoleciu wybudowano około 93 tysiące mieszkań w TBS-ach. Mieszkania te wybudowane są za kredyty udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – mogą je wykupić osoby w nich zamieszkałe i partycypujące w kosztach budowy. Ceny mieszkań muszą być zbliżone do ceny rynkowej, a kupujący nie może liczyć na żadne bonifikaty.

Wykup mieszkania TBS

fot. Ocus Focus/bigstockphoto.com

W świetle obowiązujących przepisów, wykup mieszkań – tylko i wyłącznie za zgodą TBS – przez najemców, jest niekorzystny. Nie dość, że najemca stając się partycypantem, wniósł już kwotę 20-30 procent wartości lokalu i kaucję zabezpieczającą – 12-krotność czynszu miesięcznego, która w przypadku zakupu nie podlega zwrotowi ani uwzględnieniu w cenie mieszkania, to musi: oprócz wpłaty ceny ustalonej przez rzeczoznawcę, spłacić kredyt ciążący na tym lokalu. Partycypantem można stać się również na zasadach cesji prawa do wkładu finansowego. Nie należy zapominać, że wszelkie tego typu umowy należy sporządzić notarialnie oraz opłacić należne podatki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku – rząd zamierza uruchomić nowy program finansowy, który będzie skierowany do osób nieposiadających zdolności do zaciągnięcia kredytu na zakup własnego mieszkania. Program wsparcia dla budownictwa społecznego, a właściwie jego wdrożenie, wymaga zmian ustawowych i rozporządzeń wykonawczych, dotyczących trybu ubiegania się o finansowanie. Projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju chce sfinansować 10 tys. nowych mieszkań czynszowych w 5-letnim okresie realizacji rządowego projektu. Cały program zaplanowano na kwotę 2 mld złotych w tym z budżetu państwa około 400 mln złotych.

Uruchomienie na nowych zasadach programu finansowego dla wsparcia budownictwa społecznego jest planowane w bieżącym roku, gdyż przed tygodniem projekt nowelizacji ustawy, został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *