Kubatura budynku

Data opublikowania: 30 września 2020

Obok powierzchni całkowitej i użytkowej, kubatura budynku to najważniejsze pojęcie określające przestrzeń obiektu. Rozróżniamy kubaturę netto i brutto.

Kubatura to inaczej objętość budynku

W budownictwie kubatura budynku to inaczej jego objętość (pojemność). Tym pojęciem określa się często także całkowitą wielkość budynku i jego kształt. Wyliczenia pojemności obejmują nie tylko pomieszczenia użytkowe, ale również nieużytkowe strychy oraz przejazdy, przejścia, balkony, tarasy czy ganki. Kubatura budynku precyzuje całkowitą przestrzeń, jaką mają do wykorzystania mieszkańcy budynku, biorąc pod uwagę nie tylko powierzchnię płaską, ale także wysokość stropu.

Zmiany w pozwoleniach na budowę

Obliczenie dotyczące kubatury są regulowane przez Polskie Normy Pomiaru Powierzchni oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku. Na podstawie pojemności budynku wyliczany jest podatek od nieruchomości.

Jak obliczyć kubaturę budynku? Kubatura netto a brutto

Kubaturę budynku podaje się w metrach sześciennych. Rozróżnić można kubaturę netto i brutto.

Pojemność netto to całkowita powierzchnia użytkowa budynku. Do jej określenia niezbędne jest obliczenie kubatur wszystkich pomieszczeń. Wykonuje się je na podstawie wzoru objętości prostopadłościanu – pole podstawy (a x b) należy pomnożyć przez wysokość pomieszczenia (od podłogi do sufitu). Do kubatury netto zalicza się wszystkie pomieszczenia, które można użytkować, w tym tarasy, balkony i ganki. Nie wlicza się natomiast nieużytkowego poddasza.

Kubatura brutto to całkowita przestrzeń budynku. Obejmuje również ściany, stropy, dachy, strych oraz piwnice. Do kubatury brutto dodaje się również powierzchnię całkowitą przejazdów oraz przejść. Do obliczenia kubatury brutto niezbędna jest całkowita powierzchnia domu, mierzona po obrysie ścian zewnętrznych. Pojemność budynku otrzymać można po jej pomnożeniu przez wysokość kondygnacji. W przeciwieństwie do kubatury netto, wysokość nie jest mierzona jednak od podłogi do sufitu, ale obejmuje również grubość stropów.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *