Likwidacja użytkowania wieczystego – korzyści

Data opublikowania: 30 sierpnia 2018

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpią spore zmiany w przepisach dotyczących użytkowania wieczystego. Na czym polega ta instytucja i co dokładnie się zmieni?

Wraz z nadejściem tej daty użytkownicy wieczyści staną się właścicielami lub współwłaścicielami działek, na których znajdują się ich domy jednorodzinne bądź wielorodzinne oraz bloki mieszkalne wraz z przynależnymi lokalami usługowymi. Dotyczy to jednak wyłącznie działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe, dla pozostałych użytkowanie wieczyste nadal będzie wykorzystywane. Szacuje się, że może na tym zyskać ok 2,5 miliona Polaków.

Waldemarus/bigstockphoto.com

Zmiany zapowiadają się korzystnie. Mają one na celu likwidację licznych wad, jakie związane są z prawem użytkowania wieczystego. Przede wszystkim mowa tu o uciążliwej opłacie, która często ulega nagłemu, niekontrolowanemu wzrostowi. Jak zapowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będące autorem zmian, opłaty mają zostać waloryzowane, co przełoży się na ich stabilizację. Obecnie przez cały okres umowy użytkowania wieczystego pobierana jest opłata roczna w wysokości od 0,3 do 3% ceny nieruchomości, w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. W wyniku zmian ma ona zostać zastąpiona roczną opłatą przekształceniową, która będzie pobierana przez 20 lat. Dla zainteresowanych będzie istniała możliwość wniesienia całej opłaty jednorazowo w pierwszym roku, wtedy taka osoba może liczyć na nawet 60% zniżkę. Niewątpliwie będzie to znacznie bardziej opłacalne.

Użytkowanie wieczyste jest instytucją prawa cywilnego istniejącą w polskim systemie prawnym od 1961 roku. Jest to forma korzystania przez osobę fizyczną lub prawną z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu, gminy trwająca maksymalnie 99 lat, zawierana w formie aktu notarialnego. Sposób zagospodarowania nieruchomości jest najczęściej wskazany w umowie, z wyszczególnieniem celu, takiego jak mieszkalny, mieszkalno-usługowy. Gdy oddawana nieruchomość jest już zabudowana, istniejące na niej budynki i inne urządzenia są równocześnie sprzedawane użytkownikowi wieczystemu. Budynki wzniesione po ustanowieniu tego prawa stają się automatycznie własnością użytkownika. Użytkowanie wieczyste zbliżone jest do prawa własności, jednakże użytkownik wieczysty jest w swoich działaniach ograniczony zarówno przepisami prawa cywilnego jak i warunkami umowy, dlatego niewątpliwe korzystniej prezentuje się tu sytuacja właściciela, którym po wejściu nowych przepisów będą mogli stać się dotychczasowi użytkownicy. Liczne uprawnienia właściciela zostały wymienione w kodeksie cywilnym. Można do nich zaliczyć prawo do posiadania, używania rzeczy i pobierania pożytków, zużycie rzeczy, wyzbycie się czy zniesienie własności.

Na nowych regulacjach przede wszystkim zyskają współwłaściciele bloków mieszkalnych, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność, potrzebna jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli. Przeważnie jest to proces długotrwały, uciążliwy i skomplikowany. Zamiast tego odpowiednie organy pobierające do tej pory opłatę za użytkowanie będą wydawać stosowne zaświadczenie potwierdzające uwłaszczenie. Będzie to odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku gruntów samorządowych oraz starosta odnośnie gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *