Likwidacja użytkowania wieczystego

Data opublikowania: 26 lipca 2018

Z nadejściem roku 2019 ulegnie zlikwidowaniu użytkowanie wieczyste, a osoby, które korzystały z niego do tej pory, staną się właścicielami nieruchomości i będą zobowiązane do uiszczania z tego tytułu stosowanych opłat.

Zapowiadane przekształcenie użytkowania wieczystego we własność staje się faktem. Na podstawie ustawy obejmie ono w pierwszej kolejności użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne. Odtąd ustanawianie nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe zostanie ograniczone. Zgodnie z planem użytkowanie wieczyste ma być z czasem całkowicie zlikwidowane.

Junial/bigstockphoto.com

Właściciele domów i lokali położonych na gruntach objętych użytkowaniem wieczystym, z dniem 1 stycznia 2019 roku staną się ich współwłaścicielami. Z tego tytułu będą musieli uiszczać stosowną opłatę w postaci rat rocznych przez 20 lat. Jej wysokość będzie taka sama, jaka była z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste z dnia przekształcenia. Samorządy będą mogły waloryzować ich wysokość z zastosowaniem wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS. Jako byli właściciele tych gruntów, podobnie jak Skarb Państwa, będą mogły udzielać bonifikaty. Nabywcy będą mogli zapłacić całość z góry. W tym przypadku opłata za grunty państwowe może być zmniejszona o 60%. Samorządy będą już ustalały własne zasady w tym zakresie, jednak również mogą takiej bonifikaty udzielić. W odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa pełna zniżka będzie udzielana, jeśli nowy właściciel wniesie opłatę w całości w pierwszym roku po przekształceniu. Później co roku będzie malała o 10%.

Obecnie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego odbywa się na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ustawa ta wymaga nowelizacji, ponieważ na podstawie obecnie obwiązujących przepisów nie zawsze możliwe jest faktycznie przekształcenie użytkowania we własność. Problemem jest w tym przypadku konieczność uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali posiadających udziały w prawie użytkowania wieczystego, co często nie jest możliwe. Wystarczy, że jeden ze współwłaścicieli złoży sprzeciw i postępowanie przekształceniowe jest zawieszane. Wówczas pozostaje jedynie rozwiązanie sprawy na drodze sądowej. Jest to procedura długotrwała i kosztowna, która nie daje użytkownikowi wieczystemu gwarancji, że ostateczne rozstrzygnięcie sądu będzie dla niego korzystne.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *