Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Data opublikowania: 21 czerwca 2018

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument wydawany przez władze gminy (miasta), z którym każdy inwestor przed zakupem działki i rozpoczęciem budowy powinien się zapoznać. Jakie informacje można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i jakie mają one znaczenie dla podjęcia planowanej budowy?

Dostęp do miejscowego planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, dokument jawny, do którego dostęp jest bezpłatny w każdym urzędzie gminy (miasta), jeśli takowy został przez radę gminy (miasta) sporządzony. Nie trzeba być właścicielem działki, ani posiadać innych praw do niej. Warto wiedzieć, że często dokument ten jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w Internecie, co znacząco ułatwia zapoznanie się z jego treścią. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego konieczne do celów projektowych to dokumenty, które podlegają opłacie w zależności od ilości stron. W tym przypadku konieczne są informacje o numerze ewidencyjnym działki, obrębie, a ponadto mapa orientacyjna lub ewidencyjna z naniesioną działką.

By UM Elblaga; Francuz-el at pl.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Informacje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawą formułowania przepisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy dotyczą przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy danego terenu. Plan może zawierać informacje o minimalnych powierzchniach działek na nowo wydzielanych, dlatego inwestor, który kupuje dużą działkę i planuje ją podzielić, powinien się upewnić, czy jego plany są możliwe do realizacji na danym terenie. Dla planów budowy domu jednorodzinnego idealnie sprawdzi się działka położona w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przy zakupie działki ważna jest także okolica, dlatego dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy w pobliżu nie jest planowana istotna inwestycja, czy są działki przemysłowe lub z przeznaczeniem na usługi przemysłowe. Zapoznając się z treścią i wersją graficzną planu zagospodarowania, warto zwrócić uwagę na linie działki, ale także linie wyznaczające rezerwy komunikacyjne. W planie mogą zostać oznaczone tereny przeznaczone pod przyszłą zabudowę drogową, jeśli takowa jest planowana.

Miejscowy plan wprowadzać może pewne ograniczenia co do zagospodarowania działki, np. powierzchnię przeznaczoną na tereny zielone. Często spotyka się ponadto zapisy informujące o liczbie kondygnacji, maksymalnej wysokości budynku, kolorystyce elewacji, liczbie stanowisk na posesji dla samochodów. Przepisy mogą wyznaczać konkretny kąt nachylenia dachu, rodzaj jego pokrycia, a nawet kolor. Może pojawić się zakaz wznoszenia garaży z konkretnego materiału, np. garaży blaszanych. Ograniczenia często dotyczą także rodzaju ogrodzenia.
Wszystkie przepisy formułowane są w celu zapewniania ładu przestrzennego przez gminę. Lepiej uniknąć przykrych niespodzianek po zakupie działki, dlatego warto zapoznać się z przepisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *