Mieszkanie na Start – główne założenia

Data opublikowania: 8 października 2018

Program Mieszkanie na Start ma zastąpić program Mieszkanie Plus, którego jak dotąd nie udało się zrealizować zgodnie z założeniami. Przedstawiamy w skrócie, na czym polega i kto może się starać o udział w tym programie.

Mieszkanie na Start to system dopłat do czynszów najmu, a nie, jak to miało być w programie Mieszkanie Plus, najem z możliwością dojścia do własności. Dopłaty te mają na celu obniżenie kosztów użytkowania mieszkania jako wsparcie dla osób o niewysokich dochodach – takich, które nie pozwalają na uzyskanie kredytu hipotecznego ani na najem w cenach rynkowych, a z drugiej strony nie uprawniają do ubiegania się o mieszkanie komunalne bądź socjalne.

inwestycja w nieruchomość

belozu/bigstockphoto.com

Kto może ubiegać się o dopłaty? Osoby mające polskie obywatelstwo, a także cudzoziemcy mający prawo pobytu stałego lub czasowego bądź kartę pobytu umożliwiającą dostęp do pracy. Kryterium dochodowe zakłada, że średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym każda kolejna osoba podwyższa ten próg o 30 punktów procentowych. Pojęcie gospodarstwa domowego odnosi się do wszystkich osób mieszkających w jednym lokalu, niekoniecznie spokrewnionych. W dniu składania wniosku nie można być właścicielem ani współwłaścicielem mieszkania bądź domu, ani też mieć spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Ważne jest, że spełnienie tych kryteriów nie gwarantuje otrzymania dopłaty – umożliwia jedynie ubieganie się o nią. Szczegółowe kryteria i ich wagę punktową mają ustalać gminy. Punktacja będzie podstawą miejsca w kolejce ubiegających się o dofinansowanie.
Dopłaty mają dotyczyć mieszkań nowych lub nowo wyremontowanych. Istotne jest, że budowa bądź remont lokalu ma być skutkiem współpracy gminy z inwestorem. To gmina ma decydować o pracach budowlanych i remontowych.

Gminy również zajmą się naborem wniosków o dopłaty. Aby móc złożyć wniosek, trzeba będzie mieć podpisaną umowę najmu mieszkania spełniającego ustawowe kryteria.
Wysokość dopłat będzie zależała od wielkości i lokalizacji mieszkania, a także od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie będzie wypłacane co miesiąc. Każdej osobie uprawnionej przysługuje ono maksymalnie przez 15 lat i nie musi dotyczyć cały czas tego samego mieszkania. Prawo do dofinansowania można stracić, gdy dochody wzrosną powyżej wcześniej wymienionego kryterium, ale można je również odzyskać, gdy dochody znowu spadną. Dopłaty przestają też przysługiwać, gdy beneficjent stanie się właścicielem domu lub mieszkania.

Ważne jest, że kwoty przyznane w ramach dopłat nie będą trafiały do samych najemców. Mają one być przekazywane na konta inwestorów, a w związku z tym najemcy będą płacić niższe czynsze.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *