Mieszkanie w testamencie

Data opublikowania: 6 lipca 2010

Mieszkanie w spadkuOtrzymanie mieszkania w spadku, zgodnie z zapisem umieszczonym w testamencie zmarłej osoby to na pewno dobra wiadomość dla spadkobiercy. Jednak sam zapis w testamencie nie wystarczy, żeby uznać spadkobiercę za właściciela nieruchomości, dlatego konieczne jest wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Oczywiście nie ma tu przymusu, jeżeli chodzi o termin, kiedy należy udać się do sądu. Trzeba jednak mieć świadomość, że im szybciej się to zrobi, tym szybciej sąd przyzna prawo własności do nieruchomości i tym szybciej zostaną zabezpieczone interesy spadkobiercy.

Standardowe postępowanie w takich sprawach trwa przynajmniej kilka miesięcy. Wprawdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami od października 2008 r. można skrócić okres oczekiwania na nabycie spadku w sytuacji, gdy wszyscy pozostali spadkobiercy zwrócą się do notariusza z oświadczeniem o nabyciu bądź też odrzuceniu spadku, ale nie wszystkie sprawy na to pozwalają. Zatem po otrzymaniu informacji o śmierci osoby, od której mamy otrzymać spadek, trzeba udać się do sądu i wystosować prośbę o stwierdzenie nabycia spadku. Sam przebieg procesu nie powinien nastręczyć trudności, jeśli posiada się oryginalny testament potwierdzający przekazanie w spadku mieszkania wskazanej osobie. Aby zabezpieczyć prawa spadkobiercy i uchronić go przed ewentualną sprzedażą nieruchomości przed zakończeniem postępowania o nabycie spadku, dobrym rozwiązaniem jest jeszcze w trakcie toczenia się sprawy, dokonać wpisu do księgi wieczystej.

Już po przeprowadzeniu postępowania następuje podział spadku, który najprościej można sformalizować u notariusza. Kolejnym krokiem jest ostateczny wpis do ksiąg wieczystych danych nowego właściciela mieszkania.

Ale oprócz postępowania sądowego, w przypadku odziedziczenia w spadku mieszkania na podstawie testamentu, możliwe jest także tak zwane poświadczenie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Takie poświadczenie może być dokonywane przez notariusza w formie aktu notarialnego, który jest prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku.

To, co jest zdecydowaną zaletą takiego notarialnego poświadczenia dziedziczenia jest zdecydowanie krótszy okres uzyskania prawa do spadku przez spadkobiercę niż ma to miejsce w przypadku postępowania sądowego. Jednak istnieją sytuacje, gdy notariusz nie może dokonać stwierdzenia dziedziczenia a mianowicie wtedy, gdy podstawą uzyskania spadku jest tak zwany testament szczególny np. testament wyrażony w formie ustnej.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *