Mniejszy podatek za nieruchomość w złym stanie?

Data opublikowania: 24 lipca 2013

Mniejszy podatek za zniszczone nieruchomości?Jak wynika z badań prowadzonych przez CBOS, Polacy są coraz bardziej negatywnie nastawieni do podatków płaconych niemal przy każdej okazji. Dlatego też, wielu osobom podoba się pomysł płacenia niższych podatków od nieruchomości, których stan pozostawia wiele do życzenia. Niestety, pomimo tego, że istnieje nawet ustawa regulująca kwestię obniżonych podatków obowiązujących przy budynkach w złym stanie technicznym, to jednak sprawa wciąż pozostaje bardzo problematyczna.

Komplikacje związane z obniżonymi podatkami od nieruchomości pozostających w złej kondycji technicznej wynikają z faktu, iż nikt dokładnie nie wie, co oznaczają wspomniane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych „względy techniczne”. Okazuje się, że różne osoby interpretują to inaczej, a w efekcie, nie ustają spory pomiędzy podatnikami a gminnymi jednostkami podatkowymi, które pobierają opłaty z tytułu posiadania i wykorzystywania nieruchomości.

Według sądów, „względy techniczne”, które decydują o wysokości podatku płaconego od nieruchomości, to obiektywne i przede wszystkim trwałe czynniki, które powodują, że budynek nie może być wykorzystywany do prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Niemniej jednak, zarówno spore grono ekspertów, jak i sami podatnicy twierdzą, że nie można używać tak zwężonej definicji i podkreślają, że za „względy techniczne” można uważać również czynniki ekonomiczne, klimatyczne oraz niektóre z tych zależnych od podatnika.

Jako że kwestia obniżenia podatków od nieruchomości będących w kiepskim stanie technicznym pozostaje nierozwiązana z uwagi na rozbieżności interpretacyjne, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zadeklarowało, że postara się rozwiązać ten problem. Pojawił się pomysł, aby rozstrzyganiem w tego typu sprawach zajął się konkretny organ nadzoru budowlanego. Wciąż jednak jest to tylko propozycja zmian, które być może w przyszłości zostaną wprowadzone do ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Można również wprowadzić zmiany do wspomnianej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pojawiają się koncepcje, aby zupełnie usunąć z niej zapis o względach technicznych. Wtedy jednak straciliby na tym podatnicy, ponieważ musieliby płacić podatki, bez względu na stan nieruchomości. Drugą opcją byłoby skonkretyzowanie zapisu tak, by nie było wątpliwości, co do tego, jakich budynków dotyczą możliwe obniżki podatku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *