Monitoring domu nie może naruszać prywatności sąsiada

Data opublikowania: 1 października 2015

Konieczność ochrony dóbr osobistych, kulturowych, poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach, powoduje wzrost liczby kamer monitorujących przestrzeń. Monitoring rejestrujący miejsca publiczne, nie może jednak naruszać prawa do wizerunku oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Kielecki Sąd Okręgowy w procesie o „prywatny monitoring” zakazał rejestrowania obrazu i dźwięku z kamer obejmujących zasięgiem część posesji sąsiada.

Spór sądowy dotyczył mieszkających obok siebie skłóconych sąsiadów, których kłótnie, donosy i sprawy w sądach stały się codziennością. W rezultacie takiego „pożycia”, jeden z sąsiadów czując się zagrożony, zamontował na swoim domu cztery kamery, z których dwie objęły zasięgiem część podwórka sąsiada, jego furtkę i bramę wjazdową. W odwecie sąsiad złożył pozew do sądu, żądając usunięcia kamer obserwujących jego posesję oraz zadośćuczynienia w kwocie 20 tysięcy złotych za naruszenie dóbr osobistych.

Monitoring posesji

fot. SvtBig/bigstockphoto.com

Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zadośćuczynienie i nie nakazał usunięcia kamer, natomiast zakazał rejestrowania obrazu i dźwięku z kamer obejmujących posesję, furtkę i bramę sąsiada motywując wyrok naruszeniem prawa do prywatności i ochrony prawnej życia prywatnego, zgodnie z art. 23 i 24 par. 1 kodeksu cywilnego oraz art. 47 konstytucji. Sąd podkreślił nieumyślność winy montującego kamery, zaznaczył również, że w sytuacji zagrożenia winien on zwrócić się do odpowiednich organów państwowych. Obie strony wniosły apelację do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który jednak je oddalił i utrzymał wyrok SO. Prawo do ochrony swojej prywatności ma każdy, zatem montując kamery na własnej posesji zadbajmy o to, by nie obejmowały one zasięgiem posesji sąsiada.

Rozwój technologiczny, stwarza możliwość nagrywania, nie tylko kamerami stacjonarnymi ale również innymi urządzeniami, do których należą np. wideorejestratory samochodowe. Prawo często nie do końca nadąża za tym rozwojem i jak na razie w naszym prawie nie ma regulacji odnoszącej się wprost do dopuszczalności i warunków wykorzystywania monitoringu prywatnego.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *