Możesz stracić mieszkanie za 500 zł długu

Data opublikowania: 9 września 2015

Spółdzielnie mieszkaniowe mają prawo do egzekucji długu lokatorskiego przez komornika, po uprzednim wystawieniu nakazu zapłaty. Istniejące niejasności przepisów i różną ich interpretację rozwiał Sąd Najwyższy potwierdzając prawo spółdzielni mieszkaniowych do wzywania komornika w przypadku nawet małego zadłużenia.

Niektórzy prawnicy uważają, że licytacja mieszkania w tym przypadku, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Trybunał Konstytucyjny w jednym z wyroków stwierdził, że praktyka ta może być stosowana wyłącznie w przypadku zagrożenia finansowego spółdzielni.

Komornicza egzekucja mieszkaniaZaległe opłaty eksploatacyjne, wnoszone przez lokatorów posiadających własnościowo-spółdzielcze prawo do lokalu, mogą prowadzić do egzekucji komorniczych i licytacji mieszkania. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 1710 odwołuje się również do tego przepisu. Droga sądowa jest jednak długa, dlatego też spółdzielnie występują o nakaz zapłaty, po otrzymaniu którego zwracają się do komornika o licytacje nieruchomości. Odzyskanie zaległości w tym przypadku jest prawie natychmiastowe.

Niektóre sądy uważają, że spółdzielnie winny przede wszystkim opierać się o przepisy ustawy o spółdzielniach, a w dalszej kolejności korzystać z uprawnień związanych z nakazem zapłaty. Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 27 sierpnia 2015 roku wyjaśnił, że nie można odbierać spółdzielniom mieszkaniowym prawa do wystawiania nakazu zapłaty, które przysługuje innym.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że lokator może stracić dorobek swojego życia, nawet przy niewielkim zadłużeniu. Jest to przepis korzystny dla spółdzielni, a bardzo krzywdzący dla nieznacznie zadłużonego lokatora. Istnieje nadzieja, że spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty nie są egzekutorem bezdusznych przepisów i w większości umożliwią polubowne spłaty niewielkich zaległości dłużnikom, nie pozbawiając ich mieszkań.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *