Na czym polega ulga mieszkaniowa?

Data opublikowania: 4 marca 2019

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy wydłużające okres skorzystania z ulgi mieszkaniowej do 3 lat. Stało się to za sprawą nowelizacji ustawy o PIT.

Ulga mieszkaniowa jest zwolnieniem z zapłaty podatku, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości podatnik przeznaczy na dalsze cele mieszkaniowe, np. zakup kolejnej nieruchomości, czy remont już posiadanej. Z ulgi skorzystać mogą osoby, które kupiły lub odziedziczyły nieruchomość, a następnie dokonały jej płatnego zbycia przed upływem 5 lat. Uzyskane z tego tytułu przychody mogą być zwolnione z obowiązku zapłaty podatku, jeśli zostaną przeznaczone na dalsze cele mieszkaniowe. Należy do nich zaliczyć wydanie tych środków na:

  • zakup domu lub mieszkania,
  • zakup działki pod budowę domu,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami.

Co istotne, nowo nabywana nieruchomość nie musi leżeć na terenie Polski, ale na obszarze Unii Europejskiej, Szwajcarii, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Julia Studitskaya/bigstockphoto.com

Do tej pory ulga ta obowiązywała przez dwa lata, jednak od nowego roku, po wejściu w życie nowelizacji przepisów podatkowych, termin ten został wydłużony do lat 3. Czyli po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości podatnik ma obecnie rok dłużej na zagospodarowanie tych środków na cele mieszkaniowe i uniknięcie obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jeśli nie wyrobi się w tym terminie, konieczne będzie złożenie korekty zeznania podatkowego oraz zaplata należnego podatku od uzyskanego dochodu wraz z odsetkami za zwłokę.

Wydłużenie terminu na przeznaczenie uzyskanych środków będzie przydatne szczególnie dla osób, które kolejną nieruchomość kupują od dewelopera. Proces sprzedaży i przeniesienia własności w tym wypadku może być wydłużony, co w niektórych przypadkach mogło uniemożliwiać skorzystanie z ulgi.

Zmieniły się również zasady dotyczące nieruchomości otrzymanych w spadku. Pięcioletni termin, w czasie którego należy zbyć nieruchomość, aby skorzystać z ulgi, będzie odtąd inaczej liczony od nieruchomości odziedziczonych. Okres ten liczy się teraz od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie jak dotąd od jej nabycia przez spadkobiercę. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli o wiele szybciej sprzedać odziedziczoną nieruchomość, w wielu przypadkach będą mogli to zrobić od razu po uzyskaniu prawa własności.

Dodatkowo katalog wydatków, na które można przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży został poszerzony i od nowego roku obejmuje również wydatki na przebudowę, rozbudowę, budowę, adaptację lub remont lokalu, które podatnik poniesie jeszcze przed przeniesieniem na niego własności nieruchomości. Aby jednak skorzystać z ulgi, podatnik musi stać się właścicielem nieruchomości przed upływem wskazanych wcześniej 3 lat.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *