Najbardziej zrównoważone miasta w Polsce

Data opublikowania: 9 kwietnia 2018

Korzystna lokalizacja mieszkania czy biura to jego położenie nie tylko w określonej dzielnicy, lecz także w mieście oferującym dobre warunki do życia i rozwoju biznesu. Jeśli bierzemy pod uwagę przeprowadzkę albo otwarcie oddziału firmy, warto tę kwestię uwzględnić w naszych planach.

Firma doradczo-projektowa Arcadis niedawno opublikowała ranking zrównoważonego rozwoju polskich miast na podstawie 45 wskaźników w trzech obszarach – społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Okazało się, że w pierwszej trójce znalazły się: Warszawa, Toruń i Wrocław.

danilum/bigstockphoto.com

Zrównoważony rozwój jest jednym z trzech priorytetów unijnej strategii Europa 2020, a zarazem jednym z celów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, uzgodnionej przez państwa ONZ. Ma on na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności.

Autorzy rankingu podkreślają, że jego zadaniem nie jest dzielenie miast na „lepsze” i „gorsze”. Chodzi w nim o wskazywanie możliwości rozwoju oraz o źródło informacji dla władz lokalnych, organizacji pozarządowych i sektora biznesu, co należy brać pod uwagę przy planowaniu strategii.

Warszawa zawdzięcza najwyższe miejsce wysokim ocenom w obszarach społecznym i gospodarczym. Natomiast w obszarze środowiska została sklasyfikowana dopiero na 44. miejscu. W przypadku Wrocławia sytuacja wygląda podobnie. Oznacza to, że wielkie miasta tego typu są bardzo ważne w sferze rozwoju gospodarczego, natomiast mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Natomiast jeśli chodzi o Toruń, stopień rozwoju wszystkich trzech obszarów jest dość zrównoważony.

Dość ciekawym zjawiskiem jest, że w pierwszej dziesiątce znalazły się miasta, które nie są najbogatsze, a niektóre z nich mają najniższe PKB w Polsce. Lublin zajął 5. miejsce, Rzeszów – 8. miejsce, a Olsztyn – 10. miejsce. Autorzy zestawienia zauważają, że budżet jest tylko jednym z czynników wpływających na zrównoważony rozwój. Bardzo istotna jest także spójna wizja rozwoju i jej konsekwentna realizacja. Charakterystyczną cechą wymienionych miast jest także ich różnorodność kulturowa, która jest ich znaczącym atutem.

Najgorzej w zestawieniu wypadły miasta, które przed transformacją ustrojową skupiały się głównie na rozwoju przemysłu ciężkiego. W ostatniej dziesiątce silnie reprezentowane są miasta konurbacji śląskiej. Na trzech najniższych pozycjach znalazły się kolejno Dąbrowa Górnicza, Włocławek i Bytom. Dąbrowa Górnicza ma najniższą lokatę w sferze środowiska (50), a pozostałe dwie sfery również nie wypadają dobrze (społeczeństwo – 31, gospodarka – 43). Włocławek zajął kolejno 48., 33. i 48. pozycję w sferach społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Bytom zajął dobrą, 10. lokatę w sferze środowiska, natomiast w obu pozostałych znalazł się na samym dole klasyfikacji.

Czołowe miejsca w obszarze społeczeństwa zajęły te miasta, które zapewniają mieszkańcom dobry dostęp do edukacji i kultury oraz poczucie bezpieczeństwa, mają rozwiniętą opiekę zdrowotną i niski wskaźnik ubóstwa, a ich mieszkańcy są aktywni społecznie. Znacząca jest tu też struktura demograficzna, w tym przyrost naturalny. Trzy pierwsze miejsca w tym zestawieniu to Warszawa, Lublin i Wrocław. Na samym dole znalazły się Włocławek, Chorzów i Bytom.

Jeśli chodzi o obszar środowiska, przyjęte kryteria to jakość powietrza, zmiany klimatu, różnorodność użytkowania gruntów, gospodarka odpadami, dostępność urządzeń sieciowych i wykorzystanie zasobów. Wysokie miejsca zajmują tu przede wszystkim miasta, gdzie nie ma dużej liczby zakładów przemysłowych, gdzie znajduje się dużo terenów zielonych i gdzie promuje się zrównoważony transport miejski (transport publiczny, komunikacja rowerowa i tramwajowa, centra przesiadkowe, elektromobilność). Na szczycie pod tym względem znalazły się Bielsko-Biała, Jelenia Góra i Zielona Góra. Najniżej są Kraków, Rybnik i Dąbrowa Górnicza.

Trzecią sferą jest gospodarka. Główne kryteria oceny to sytuacja na rynku pracy, liczba przedsiębiorstw i ich nakłady inwestycyjne, środki pozyskiwane z programów unijnych, budżet partycypacyjny, jakość i dostępność transportu, a także ścieżki rowerowe. Autorzy wskazują też, że jeśli miasto ma wysoką lokatę pod względem gospodarki, często łączy się to też z dobrym wynikiem w sferze społeczeństwa, gdyż dobrobyt gospodarczy wpływa na dobre warunki życia ludności. W sferze gospodarki najlepiej wypadają największe miasta – trzy pierwsze miejsca zajmują Warszawa, Wrocław i Poznań. Najgorzej sytuacja wygląda we Włocławku, Mysłowicach i Bytomiu.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *