Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym 2015

Data opublikowania: 29 października 2014

Od przyszłego roku w życie wejdą nowe przepisy zawarte w nowelizacjach Prawa budowlanego oraz w kilku innych ustawach. Warto wiedzieć, co się zmieni i jakie będzie miało to znaczenie dla zwykłych obywateli.

Przyszły rok przyniesie szereg zmian w Prawie budowlanym oraz w związanych z nim ustawach. Jedną z najważniejszych nowości będzie zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. O ile wszelkie prace będą przeprowadzane na terenie należącym do właściciela budynku, nie będzie on musiał otrzymywać żadnych pozwoleń na rozpoczęcie czynności budowlanych. Będą one wymagane wyłącznie w przypadku, gdy prace przeniosą się w jakimś stopniu na tereny sąsiednie, nieznajdujące się w posiadaniu danej osoby. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie planu budowy lub przebudowy oraz innych dokumentów wymaganych dotąd przy wnioskowaniu o pozwolenie do starostwa. Jeśli w ciągu 30 dni nie pojawią się zastrzeżenia, budowę będzie można rozpocząć.

Zmiany w pozwoleniach na budowęInwestorzy mogą jednak liczyć na wydawanie pozwoleń na budowę, o ile będą jedyną stroną ubiegającą się o zatwierdzenie projektu budowlanego i uznają, że takie postępowanie jest dla nich korzystniejsze. Okazuje się bowiem, że w ten sposób procedury mogą skrócić się nawet o 2 tygodnie. Dodatkowo nie będzie trzeba zgłaszać planowanego terminu rozpoczęcia budowy. Dotychczas inwestorzy musieli na 7 dni przed rozpoczęciem prac poinformować o tym nadzór budowlany. Wielokrotnie pojawiały się głosy, że jest to w gruncie rzeczy obowiązek bezsensowny, ale za to uciążliwy, więc jego zniesienie ułatwi inwestycje budowlane.

W przyszłym roku zwiększyć ma się liczba obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Jednocześnie mniej będzie tych, które oddawane są na mocy pozwolenia. Ustawa dokładnie określa, jakie nieruchomości mogą być tak traktowane. Są to m.in. warsztaty rzemieślnicze, magazyny, budynki kolejowe i place składowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, parkingi, stawy rybne. Skrócony zostanie też okres tzw. milczącej zgody. Na zgłoszenie sprzeciwu wobec samowoli budowlanej będzie teraz 14 a nie 21 dni.

Ostatnią ważną zmianą ma być ograniczenie formalności związanych z projektem budowlanym, a dokładniej wyraźna redukcja liczby elementów, które muszą być w nim zawarte. Nie będzie trzeba dołączać do niego zaświadczeń o podłączeniu mediów i odbiorze ścieków. Ponadto zniesiony zostanie obowiązek przedstawiania oświadczenia zarządcy drogi o możliwości stworzenia połączenia między działką budowlaną a drogą publiczną.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *