Nawiewniki

Data opublikowania: 30 maja 2017

Jeśli mamy szczelne okna i wentylację grawitacyjną, warto pomyśleć o zamontowaniu nawiewników  w oknach. Dlaczego jest to takie ważne?

Szczelne okna ograniczają ucieczkę ciepłego powietrza z wnętrza budynku, a przy tym zatrzymują dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Nie ma jednak problemu, jeśli w pomieszczeniu znajduje się wentylacja mechaniczna, która steruje dopływem powietrza. Znacznie gorzej, jeśli w budynku działa jedynie wentylacja grawitacyjna. Brak dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia sprawia bowiem, że wentylacja grawitacyjna nie działa w prawidłowy sposób. Powietrze znajdujące się wewnątrz nie wymienia się, a więc w środku rośnie ilość pary wodnej. Prowadzić to może nawet do rozwoju groźnej dla zdrowia pleśni.

ginasanders/bigstocpkphoto.com

Dobrze wybrane nawiewniki, zwłaszcza te reagujące na stężenie pary wodnej we wnętrzu, czyli nawiewniki higrosterowane, które samodzielnie się zamykają i otwierają, wpuszczają do wnętrza odpowiednią ilość powietrza, a jednocześnie go nie wyziębiają. W środku mają wbudowaną taśmę, która reaguje na zmiany wilgotności w środku budynku. Podobnie działają zresztą nawiewniki ciśnieniowe. Poza tym w sklepach spotkać można także nawiewniki sterowane ręcznie.

Nawiewniki w zależności od budowy mogą mieć regulowany lub stały przekrój, czyli zapewniać zmienną lub stałą wymianę powietrza. W przypadku nawiewników o stałym przekroju przepływ powietrza nie jest uzależniony od zapotrzebowania na powietrze potrzebne do wentylacji, a jedynie od różnicy ciśnienia panującego w środku i na zewnątrz pomieszczenia. Niektóre nawiewniki tego rodzaju są dodatkowo wyposażone w przepustnicę, którą można zamknąć w celu ograniczenia przepływu powietrza. Z kolei nawiewniki o regulowanym przepływie pozwalają na dostosowanie intensywności nawiewu w zależności od aktualnych potrzeb. Pozwalają między innymi na ograniczenie napływu powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia, gdy emisja zanieczyszczeń spadła.

W przypadku nawiewników z ręczną regulacją przesłonę układa się w wybranej pozycji. Jest ich najczęściej do wyboru kilka. Wydajność takiego nawiewnika zależy od działania jego użytkownika oraz od różnicy ciśnień w pomieszczeniu i poza nim. Z kolei regulacja automatyczna nie potrzebuje ingerencji osób trzecich. To znacznie lepszy sposób na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu. Nawiewniki sterowane różnicą ciśnień zamykają się same, kiedy różnica rośnie, co ogranicza nadmierny napływ powietrza. Natomiast nawiewniki sterowane wilgotnością powietrza reagują na wzrost wilgotności w pomieszczeniu. Kiedy wilgotność względna jest mniejsza niż 35% to szczelina jest bardzo mała. Dopiero po przekroczeniu granicy 70% nawiewnik otwiera się maksymalnie.

Nawiewniki higrosterowane pozwalają na automatyczne dostosowywanie się wielkości strumienia wentylacyjnego w zależności od stężenia zanieczyszczenia powietrza, a więc jego wilgoci. Dlatego wymiana powietrza jest bardzo intensywna w pomieszczeniach wilgotnych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *