Nieruchomość na turystycznym szlaku – co z prawami właścicieli?

Data opublikowania: 11 maja 2015

Nieograniczony dostęp na tereny o szczególnych walorach krajobrazowych dla wszystkich, ma pobudzić polską turystykę i tym samym gospodarkę naszego kraju. Na czym to ma polegać?

Ustawodawca chce ograniczyć możliwość blokowania wstępu lub dostępu do atrakcyjnych miejsc przez nielicznych właścicieli gruntów, poprzez ustanowienie służebności na gruncie, bez zgody a nawet przy sprzeciwie właściciela. Ograniczenie prawa własności wymaga od ustawodawcy precyzyjnego określenia sytuacji i warunków, w jakich będzie ono następowało.

Nieruchomosci na szlaku turystycznym

fot. Dudarev Mikhail/bigstockphoto.com

Rozwój turystyki oraz coraz większa popularność sportów zimowych, wymagają tworzenia nowych szlaków turystycznych zarówno pieszych, jak i rowerowych, a w szczególności pozyskiwania terenów górskich na potrzeby tras narciarskich. Należy stworzyć takie prawo do pozyskiwania terenów prywatnych, aby turystyka mogła się rozwijać, a przy tym właściciel gruntu nie czuł się pokrzywdzony. Pod opieką PTTK w Polsce mamy 74,5 tys. km szlaków turystycznych. Ustanowienie tak zwanego „prawa szlaku” umożliwi korzystanie i tworzenie nowych szlaków turystycznych, rowerowych, konnych, wodnych oraz punktów widokowych, tras narciarskich biegowych, zjazdowych i ścian wspinaczkowych.

Biorąc pod uwagę prawa właścicieli, projekt ustawy przewiduje, że do określenia służebności gruntu, może dojść po zebraniu ponad 50 procent udziałowców, a następnie rozstrzygnięciu przez radę gminy w drodze głosowania, zgodności z planami gminnymi. Sąd ma zatwierdzić wniosek, gdyż tylko decyzja sądu może zapobiec wstrzymaniu rozwoju bazy turystycznej przez pojedynczych właścicieli gruntu. Sąd również ma zagwarantować stosowne wynagrodzenie właścicielowi, które winna wypłacać gmina. Wprawdzie gminy są obciążane różnymi kosztami i ponoszenie dodatkowych wypłat może stanowić problem, dlatego też posłowie proponują wynagrodzenie, ale tylko za czas użytkowania przez turystów szlaku.

Jest również propozycja, żeby kosztami obciążyć podmioty prywatne, inwestujące w infrastrukturę turystyczną na szlaku. Pobudzenie polskiej turystyki oraz gospodarki i zapewnienie turystom dostępu do najpiękniejszych miejsc w Polsce będzie możliwe po ustanowieniu nowego prawa.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *