Nieruchomości – dobra inwestycja w niepewnych czasach

Data opublikowania: 8 lipca 2013

Nieruchomości - inwestycja na niepewne czasyW ostatnim czasie obawy o sektor państwowych papierów dłużnych zmusiły wielu inwestorów, takich jak norweski państwowy fundusz majątkowy Norges do tego, żeby zainteresować się pewniejszym sektorem nieruchomości. Część inwestorów jak choćby JP Morgan czy M&G Real Estate pozbywa się obligacji skarbowych i idzie w ślady Norgesu.

Najnowszy raport Colliers International dotyczy bezpośrednich skutków zmian rentowności obligacji w przypadku rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne. Pisano także o perspektywie utrzymania się wyższych stóp zwrotu z nieruchomości w stosunku do państwowych papierów wartościowych na terenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy raportu objaśniają dlaczego rentowność obligacji skarbowych różni się i omawiają opłacalność 10-letnich obligacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Postawiono także pytanie o zasadność porównywania wycen rynkowych, podczas gdy na rentowność najlepszych nieruchomości wpływają dwa wykluczające się czynniki. Pierwszy z nich to fakt, że inwestorzy poszukują takich aktywów, które będzie cechować mniejsza zmienność, niż w przypadku obligacji. Wygląda na to, że wzrost alokacji środków w nieruchomości jest trwały. Z drugiej strony możemy spodziewać się wzrostu oprocentowania obligacji ze względu na wycofywanie pieniędzy z bezpiecznych obligacji w połączeniu ze wzrostem presji inflacyjnej.

Zgodnie z prognozami na najbliższy czas, prawdopodobnie dojdzie do krótkotrwałego spadku stóp zwrotu na najważniejszych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, by później, po upływie około 18 – 24 miesięcy ich wzrost był równoległy z obligacjami. Trudno też spodziewać się jakichś bardziej gwałtownych spadków czynszu, a wysokiej jakości nieruchomości biurowe wciąż prezentują się korzystnie.

Stosunek inwestorów do ryzyka w konkretnych krajach zdecyduje o przyszłym kierunku strumienia pieniędzy. Istotna będzie też dostępność właściwie wycenionych produktów. Te z kolei można znaleźć głównie na większych rynkach. Jeśli jednak ceny wzrosną, natomiast zmniejszy się podaż produktów, inwestorzy przesuną swoje środki w kierunku lokalizacji o bardziej peryferyjnym charakterze, wybierając drugorzędne aktywa. Będzie to spowodowane chęcią podążania w górę krzywej ryzyka w poszukiwaniu najlepszych okazji.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *