Nowa ustawa deweloperska a ochrona klientów

Data opublikowania: 14 lutego 2014

NieruchomosciChociaż tzw. nowa ustawa deweloperska obowiązuje od kwietnia 2012 r., to jednak okazuje się, że usługodawcy działający w tej branży niekoniecznie się do niej stosują. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził w tej sprawie dokładne kontrole. Wyniki dochodzenia, jakie było prowadzone przez UOKiK wskazały, że przedsiębiorcy podejmują wiele niedozwolonych kroków, które pozwalają im czerpać zyski, jednocześnie działając na niekorzyść klientów. Wśród najważniejszych kwestii, które wykryto, należy wspomnieć o nadmiernym narzucaniu kar umownych przez deweloperów, a także o utrudnianiu odstępowania od umowy czy o narzucaniu konkretnych firm administrujących, co wyraźnie narusza zasady konkurencji rynkowej.

O tym, jak duża jest skala problemu świadczy fakt, że UOKiK skontrolował 93 przedsiębiorstwa deweloperskie, a aż u 89 wykrył nieprawidłowości. Zakwestionował przy tym niemal pół tysiąca zapisów znajdujących się w umowach deweloperskich. Najczęściej pojawiały się niedociągnięcia związane z brakiem wszystkich informacji, które powinny znajdować się na zawieranych umowach. Zdarzyło się również, że firma deweloperska nie posiadała zastrzeżonego rachunku, na który klienci mogliby bezpiecznie wpłacać pieniądze. Przypomnijmy, że rachunek ten miał być zabezpieczeniem dla klientów. Jeśli byłby on otwarty, to pieniądze byłyby wypłacane deweloperowi przez bank po ukończeniu poszczególnych etapów pracy. W przypadku takiego rachunku pieniądze trafiałyby do usługodawcy po podpisaniu aktu notarialnego i przeniesieniu praw na właściciela.

Publikując wyniki kontroli, UOKiK zwrócił też uwagę na zachowanie klientów, którzy zbyt rzadko czytają całe umowy, a to powoduje, że często nie są nawet świadomi nadużyć, jakich dopuszczają się firmy deweloperskie. Eksperci apelują, by klienci byli bardziej uważni i lepiej zapoznali się z regułami prawnymi obowiązującymi deweloperów. Podkreślono też, że klienci firm deweloperskich mogą liczyć na pomoc ze strony rzeczników konsumentów oraz samego UOKiK. W 2013 r. w samych tylko największych miastach Polski firmy deweloperskie podpisały ok. 36 tysięcy umów. Gdyby każdy klient przywiązywał uwagę do ich prawidłowej treści, niedozwolone działania firm można byłoby łatwiej wyeliminować.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *