Nowa ustawa o świadectwach energetycznych budynków

Data opublikowania: 8 września 2014

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał poprawioną przez Senat nowelizację ustawy o świadectwach energetycznych budynków. Określa ona m.in. to, kto może podjąć się przygotowania takiego świadectwa. Zgodnie z nowym zapisem, jej wykonanie można powierzyć osobom posiadającym tytuł inżyniera lub magistra wielu specjalizacji. Są to m.in. architektura, architektura krajobrazu, pożarnictwo. Może tego dokonać również zwykły inżynier, bądź magister inżynier.

Dzięki znowelizowaniu ustawy o świadectwach energetycznych budynków, Polska wdroży dyrektywę unijną dotyczącą zużycia energii. Zakłada ona, że od początku 2012 r. wszystkie budynki zlokalizowane na terenie państw członkowskich będą musiały spełniać ściśle określone normy. Jeszcze wcześniej, bo wraz z początkiem 2018 r. te same normy zostaną wprowadzone w przypadku budynków publicznych. O ile teraz świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest wyłącznie dla nowych budynków, to w przyszłości będzie trzeba wydawać je dla każdego większego budynku. Co więcej, będzie trzeba je sporządzać w razie chęci sprzedania lub wynajęcia lokum.

Businessman pointing to energy efficiency rating chart and houseDalsze zapisy unijnej dyrektywy zakładają, że wspomnianego świadectwa będą potrzebowały budynki, których powierzchnia użytkowa wynosi więcej niż 500 m kw. Jeszcze bardziej restrykcyjne będą zmiany, które wejdą w życie 9 lipca 2015 r. Zgodnie z nimi, ta zasada będzie dotyczyła wszystkich, w tym już istniejących budynków o powierzchni przekraczającej 250 m kw. Zaznacza się przy tym, że jeśli budynki te będą zajmowane przez instytucje, to będą one musiały posiadać świadectwo automatycznie po wejściu w życie tego obowiązku.

Dokładna analiza planowanych zmian pozwala zauważyć, że brak wymogów względem świadectwa energetycznego będzie możliwy niemal tylko w przypadku domów prywatnych budowanych na własny użytek. Nowe reguły nie będą obowiązywały też zabytkowych kamienic ani kościołów. Z ich przestrzegania zwolnione mogą również zostać budynki mieszkalne, które na przestrzeni całego roku zamieszkiwane są nie dłużej niż przez 4 miesiące. Mogą to być np. domy letniskowe użytkowane wyłącznie w okresie letnim. Dość oczywistym jest także fakt, że świadectw energetycznych nie będą musiały posiadać budynki gospodarcze i przemysłowe w ogóle nie mające instalacji wykorzystujących energię elektryczną. Prawodawca zaznacza też, że osiedla domów jednorodzinnych korzystających z tych samych instalacji, mogą posiadać tylko jedno świadectwo.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *