Nowe prawo budowlane

Data opublikowania: 18 września 2020

Rok 2020 obfituje w największe od lat zmiany w prawie budowlanym. Większość z nich wejdzie w życie już 19 września. Oto niektóre z nowości.

Największa od lat nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja Prawa budowlanego została przyjęta ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku. Jej celem jest uproszczenie procesu przyznawania pozwoleń na budowę, a także przyśpieszenie realizacji inwestycji od strony formalnej.

Nowe prawo budowlane

Dzięki nowelizacji niemożliwe będzie również m.in. podważenie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku, gdy od jej wydania minęło 5 lat. Podobne ograniczenie dotyczy również pozwolenia na użytkowanie. W tym przypadku decyzje uchylić można w ciągu 5 lat od daty, kiedy stała się ostateczna.

Uproszczone procedury legalizacji obiektów i udzielania pozwoleń

Uproszczeniu ulec mają również zasady dotyczące legalizacji obiektów zbudowanych bez pozwolenia na budowę, które wzniesione zostały co najmniej 20 lat temu. Zniesiona zostaje opłata legalizacyjna. Nowa procedura nie obejmuje jednak budowli, co do których wydany został nakaz rozbiórki przed wejście w życie noweli.

Wprowadzono również ustawowe terminy przyłączania obiektów do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych gazowych, elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych.

Zmiany dotyczące projektów budowlanych

Największe zmiany dotyczą jednak projektu budowlanego. Dotychczas był on jednolitym dokumentem, w którym zawarty był zarówno plan zagospodarowania terenu, jak i projekt architektoniczny oraz techniczny.

Po wprowadzonych zmianach części te zostaną rozdzielone na trzy oddzielne dokumenty: projekt zagospodarowania działki lub terenu (określający granice działki, położenie obiektu, układ komunikacyjny, obszar oddziaływania obiektu) projekt architektoniczno–budowlany (zawierający m.in. informacje o układzie przestrzennym, wpływie obiektu na środowisko i parametrach technicznych) oraz projekt techniczny (określający m.in. rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i materiałowe). Nadal konieczne będzie składanie dokumentacji w formie papierowej.

Efektem zmian ma być szybsze udzielanie pozwoleń na budowę. Na początku inwestor będzie miał obowiązek złożyć jedynie dwie pierwsze części projektu, tj. projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany. Na tej podstawie udzielana będzie zgoda na zrealizowanie inwestycji. Projekt techniczny ma być natomiast dostarczony do organów administracyjnych w momencie zgłaszania zakończenia robót lub wydania decyzji o użytkowaniu.

Warto wspomnieć, że chociaż większość zmian wchodzi w życie już w tym roku, projekty na starych zasadach sporządzać można do 19 września 2021 roku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *