Nowe zasady wykupu mieszkań od gminy w Krakowie

Data opublikowania: 13 sierpnia 2013

Nowe zasady wykupu mieszkańW środę, 7 sierpnia w Krakowie w życie weszły nowe zasady dotyczące wykupu wynajmowanych mieszkań od gminy. Zmiany dotyczą głównie kwestii tego, komu przysługuje bonifikata przy zakupie mieszkania, a kto nie może się o nią ubiegać. Wedle nowych przepisów, nie mogą na nią liczyć m.in. te osoby, które posiadają już na terenie województwa małopolskiego inną nieruchomość, jak też ci mieszkańcy, którzy na przestrzeni ostatnich lat pobierali dodatki mieszkaniowe.

Dokładniejsza uchwała Rady Miasta wskazuje, że bonifikata nie będzie przysługiwała tym osobom, które były właścicielami mieszkania na terenie Małopolski po 3 października 2003 r. nawet, jeśli obecnie już go nie posiadają. Poza tym, nie mogą z niej skorzystać mieszkańcy, którzy są użytkownikami albo właścicielami wieczystymi działki zabudowanej lub działki, na której budowa została rozpoczęta. Do tej pory identyczne zasady wykupu obowiązywały wyłącznie w samym Krakowie. Uchwała z 7 sierpnia b.r. objęła nimi całe województwo. Wszyscy, którzy zostali wykluczeni z możliwości uzyskania bonifikaty, będą mogli wykupić mieszkania od gminy tylko za pełną stawkę.

Mimo tego, że ustalono nowe reguły wykupu, istnieje możliwość dokonywania wyjątków. Jednym z nich może być sytuacja, w której jednostka odziedziczyła nieruchomość lub udziały w nieruchomości, ale nie planuje z niej korzystać. W takim przypadku, gmina może podjąć decyzję o jej sprzedaży, ustalając stawkę bonifikaty. Można też indywidualnie wyliczać bonifikatę, jeśli okaże się, że wartość rynkowa nieruchomości gminnej jest większa niż wartość udziałów w innym lokalu.

Jeśli chodzi o wspomniany przypadek pobierania dodatku mieszkaniowego lub korzystania z opcji rozłożenia zaległości czynszowych na raty lub umorzenia obowiązujących przy nich odsetek, to osoby, które skorzystały z takiego rozwiązania, będą mogły liczyć na bonifikatę nie wcześniej niż 5 lat po tym wydarzeniu. Okres ten został zatem wydłużony o 2 lata. Jeszcze jedną wprowadzoną zmianą jest minimalny okres najmu. Wynosi on 10 lat – dopiero po tym czasie można ubiegać się o możliwość wykupienia lokum. Do tej pory nie istniały żadne wytyczne w tej kwestii.

Innymi zmianami są: możliwość wykupienia nieruchomości z bonifikatą przez osoby będące właścicielami działki rolniczej lub rekreacyjnej oraz obowiązek zwrócenia bonifikaty przez te osoby, które zdecydują się na sprzedaż mieszkania zakupionego z otrzymaną bonifikatą przed upływem 5 lat od momentu jego nabycia.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *