Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Data opublikowania: 24 sierpnia 2017

Rząd przymierza się do wprowadzenia zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, a przedłożył go minister infrastruktury i budownictwa.

Projekt ma na celu wyeliminowanie niektórych przeszkód w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich, a także ma wprowadzić zmiany w zakresie poprawienia działania spółdzielni mieszkaniowych. Zaproponowane zmiany mają spowodować, że najemcy dawnych mieszkań zakładowych, które zostały przejęte nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe, będą mogli nabyć je na własność.

Piyaphat/bigstockphoto.com

Nowelizacja reguluje również, w jaki sposób będzie zwracany wkład własny w sytuacji wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, które nie podlega zbyciu w drodze przetargu, a także zasady wnoszenia tego wkładu przez członka spółdzielni, który ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do którego to prawo wygasło. Okoliczności takie pojawiają się w przypadku rozliczenia wkładu własnego pomiędzy członkami rodziny.

Na nowo określono zasady przyznawania członkostwa przez spółdzielnie mieszkaniowe, zasady powstania takiego członkostwa dla osób nabywających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ich spadkobierców, zapisobiorców i licytantów.

Projekt zakłada, że spółdzielnie w ciągu roku od zakończenia roku obrachunkowego będą zobowiązane do rozliczenia się z właścicielami lokali wchodzących w skład nieruchomości, jeśli w tym roku powstała w niej wspólnota mieszkaniowa. Spółdzielnia będzie musiała uwzględnić przy tym zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego, a także inne nakłady, które przeznaczono na remont tej nieruchomości.

Nowelizacja dotyczy również nowo powstającego Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ma wyeliminować przeszkody w budowaniu nowych mieszkań. Nowe umowy budowlane lub umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostaną zawarte po wejściu w życie ustawy. Będzie obowiązywał termin, w trakcie którego członek spółdzielni będzie mógł domagać się zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, albo też zostanie wskazane, że dany lokal nie będzie podlegał sprzedaży na rzecz członka spółdzielni.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *